Digitale verktøy og muntlig vurdering

14. mai 2020

Målgruppe: Lærere på ungdomstrinnet og videregående skole

Akkurat nå er de fleste i innspurten av et skoleår som ble helt spesielt. Hvordan kan man egentlig legge opp til digital vurdering av elevers arbeid, og hvilke verktøy kan da være gode å ha?

Høgskolelektor Stine Brynildsen har jobbet mye med digital undervisning og gir i videoene under tips til gjennomføring av digitale, muntlige vurderinger. Brynildsen jobber ved lærerutdanningen på Høgskolen i Østfold, ved seksjon for IKT og læring.

Film 1:  Microsoft Teams 
Film 2:  Win10/ O365-verktøy


Tips til andre nyttige lenker:
(dette er tips som kom under webinaret som ble arrangert 14. mai)

Læring med og vurdering av multimodale tekster v/MulVu
https://www.youtube.com/watch?v=HnTrz3KXmNw

Å lage podkast er god læring for elevene
https://forskning.no/medieteknologi-partner-skole-og-utdanning/a-lage-podkast-er-god-laering-for-elevene/1676375

Campaign for Climate Change
https://ndla.no/en/subjects/subject:20/topic:1:193723/topic:1:193724/topic:1:198009/resource:1:137100

Wind of change
https://ndla.no/en/subjects/subject:20/topic:1:193723/topic:1:193724/topic:1:198009/resource:1:137100

Foreleser

Avbildet: Stine  Brynildsen
Stine Brynildsen

Høgskolelektor