Utenforskap 2021 - Kampen om selvbildet

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 20. april kl. 09:00 - onsdag 21. april kl. 14:10
Pris

1 500,- (medlem)

2 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Til denne konferansen har vi invitert fagfolk fra ulike fagmiljøer til å belyse temaet «Kampen om selvbildet». Vi vil løfte fram ulike sider ved og utfordringer knyttet til hva som kan fremme og hva som kan hindre utvikling av et godt selvbilde. Konferansen er digital.

Konferanse i regi av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving og KLM Lahnstein

Målgruppe: ansatte i PP-tjenesten, i barnehage og skole, helse og sosialsektoren.

Program
Konferansen er digital (Zoom)
Programpostene vil bli organisert slik: Foredrag 30-40 minutter, og
kommentarer, innspill og spørsmål fra deltakere (via chatten) 10-20 minutter.

20. april
09.00 – 09.50 Kampen om selvbildet
Paul Leer-Salvesen, professor i etikk ved Universitetet i Agder
10.00 – 10.50 Et skeivt blikk på familien - familiemangfold i skole og barnehage. 
Linn Yttervik, rådgiver, Rosa kompetanse 
11.00 – 11.50 Hvordan skapes - og hvordan opprettholdes et godt selvbilde i en verden av vellykkethets- og prestasjonspress?
Emilie Kinge, Spesialpedagog, pp-rådgiver og forfatter
12.20 – 13.10 Godt nok? Hva er det? Frihet, annerledeshet og mestring. Dilemmaer i skolens samfunnsoppdrag.
Inga Bostad, professor i filosofi, Universitetet i Oslo
13.20 – 14.10 Noen å snakke med når livet er vanskelig - hva gjør Kirkens SOS – Erfaringer fra chat og telefonsamtaletjenesten
Kirkens SOS v/virksomhetsleder Unni Nergård Letnes 

21. april
09.00 – 09.50 Vurdering i skolen og selvbilde - ikke god nok?
Bjørn Bolstad, Seniorrådgiver, UiO: - FIKS - Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen
10.00 – 10.50 Humor og etikk – humor som pedagogisk virkemiddel på godt og vondt
Kirsten Flaten, dosent i spesialpedagogikk, Høgskolen på Vestlandet 
11.00 – 11.50 Utenforskap på nett – hva kan det være, og hva kan gjøres for å redusere press, ekskludering og trakassering
Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna
12.20 – 13.10 Faktorer som fremmer barns livsmestring
May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge
13.20 – 14.10 Kampen om selvbildet - om betydningen av anerkjennelse
Henrik Syse, forsker ved institutt for fredsforskning, professor ved Bjørknes Høyskole og forfatter. Siste bok: Ord i krise - Refleksjoner om håp i koronaens skygge.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.