Skolefravær

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 20. sep. kl. 13:00 - onsdag 29. sep. kl. 13:00
Pris

1 200,- (medlem)

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Foredragsrekken vil bidra til økt kunnskap og forståelse om skolefravær, slik at skolene, i samarbeid med aktuelle  hjelpetjenester, kan jobbe mer systematisk med tema, og iverksette tiltak tidlig før fravær har blitt langvarig. Kurset avholdes digitalt over fire ettermiddager; 20., 22., 27. og 29. september kl. 13 til 16.

Kursholder: Trude Havik

Kurset avholdes digitalt.

20. september, kl. 13.00 – 16.00
Tema: Hva er skolefravær?
Det finnes mange begreper og typer skolefravær. I dette foredraget vil disse bli grundig gjennomgått, der hovedvekten bli lagt på skolevegring og skulk.

22. september, kl. 13.00 – 16.00
Tema: Risikofaktorer for skolefravær
Det er mange risikofaktorer for skolefravær, og disse er forskjellige for ulike typer av skolefravær. Disse vil bli gjennomgått ut fra internasjonal forskning på tematikken.

27. september, kl. 13.00 – 16.00
Tema: Kartlegging av skolefravær
Før tiltak iverksettes, må risikofaktorene for skolefraværet kartlegges grundig. Her vil Trude gjennomgå ulike kartlegginger som finnes og som er relevante for tematikken.

29. september, kl. 13.00 -16.00
Tema: Tiltak for skolefravær
Response to intervention-modellen vil være strukturen på foredraget om tiltak (tiltak på ulike nivå).

 

Kort om kursholderen:
Trude Havik er førsteamanuensis i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk, med tema skolefravær og skolens rolle i skolevegring. Hun har erfaring fra PP-tjenesten og har jobbet i grunnskolen som lærer og spesialpedagog. Hun har vært tilsatt ved Læringsmiljøsenteret i mange år i ulike prosjekter og stillinger. Hun var også med i etableringen av INSA (The International Network for School Attendance) og har vært med å etablere et norsk nettverk om skolefravær og nærvær. Er nå med i et internasjonal samarbeidsprosjekt «On the Frontline», som handler om etablering av fraværsteam i skolene og støtte til temaene i dette arbeidet. Hun har skrevet bok om tema, flere bokkapitler, kronikker og faglige innlegg, er ofte foreleser og deltar i mediedebatten om dette tema. I tillegg til å være opptatt av skolefravær, forsker hun blant annet på klasseromsinteraksjoner, elevengasjement og mobbing, og er særlig opptatt av det sosiale aspektet ved skolen. Alle disse temaene er sentrale også for skolefravær.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.