Når utvikling blir traumatisert

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 17. mars kl. 09:00 - torsdag 18. mars kl. 15:30
Pris

1 200,- (Medlem )

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

På dette kurset vil du få en innføring i traumerelaterte lidelser generelt og komplekse traumer spesielt. Deltakerne vil få opplæring i ulike verktøy som er hensiktsmessige i en skole- og barnehage hverdag, og som kan bidra til å styrke læringskapasiteten hos utsatte barn og unge. Kurset er digitalt. Kursavgift.

Kurset er digitalt (Zoom). Lenke til kurset vil bli sendt deltakerne i god tid før kursstart.

Kursholder: Mari Kjølseth Bræin

Målgruppe: Kurset inngår i rekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivere, lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere

Nyere forskning viser at barn og ungdom som er utsatt for omsorgssvikt eller gjentatte traumatiske hendelser kan få sammensatte vansker, og har behov for tilrettelegging for å mestre skolehverdagen.

For å finne riktige tiltak må vi forstå hvordan traumer rammer og påvirker barn og ungdoms fungering. Kunnskap om hvordan hjernen utvikles og påvirkes av gjentatte traumer har de siste årene bidratt til økt forståelse.

På dette kurset vil du få en innføring i traumerelaterte lidelser generelt og komplekse traumer spesielt. Deltakerne vil få opplæring i ulike verktøy som er hensiktsmessige i en skole- og barnehage hverdag, og som kan bidra til å styrke læringskapasiteten hos utsatte barn og unge.

Dag 1
09.00 – 11.30 Traume- og utviklingsforståelse
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 14.30 Kartlegging
14.30 – 15.30 Tilhelingsprosesser

Dag 2
09.00 – 11.30 Regulerende og stabiliserende arbeid
11.30 – 12.15 Lunsj
12.15 – 13.30 Tilknytning- og relasjonsarbeid
14.45 – 15.30 Meningsskapende arbeid

Kursholder:
Mari Kjølseth Bræin, psykologspesialist, RVTS Øst
Er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, Hun har mange års erfaring som behandler i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA), og arbeider spesielt med traumatiserte barn og unge. Hun har også flere års internasjonal erfaring som konsulent for UNICEF der hun har bidratt til utvikling av psykososiale tiltak for marginaliserte barn.
Sammen med kollegaer ved RVTS Øst har hun bygget opp programmet Traumesensitivt barnevern. Fokus her er på barn og unge med komplekse vansker og hvordan vi kan bedre hjelpetilbudet og omsorgen for disse barna.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.