Veiledning - del 3

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 08. mars kl. 09:00 - torsdag 09. mars kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

15.02.2023

Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Veiledning - del 3
Kvalitet i veiledningssamtalen

Kurssted: Lærernes hus, Osterhaus' gt. 4, 0183 Oslo

Kursholder: Cato R.P Bjørndal 

Læringsmål:
Deltakerne skal

  • styrke sin bevissthet om kva som kjennetegner kvalitet i veiledning.
  • bli kjent med noen erfaringer fra sammenhenger der veiledere har arbeidet aksjonslæringsbasert med å utvikle egen veiledning.
  • bli kjent med aktuell forskning og perspektiver som kan ha sterk relevans for å heve veiledningens kvalitet.

Innhold:
Dag 1

  • Introduksjon: Kvalitet og kvalitetsutvikling i veiledning
  • Arbeidsallianse og metakommunikasjon som kvalitet i veiledningssamtalen
  • Et sted å starte: 8 anbefalinger om konkrete forbedringsfokus i veiledningssamtalen

Dag 2

  • Sosial posisjonering som kvalitet i veiledningssamtalen
  • Mestringsfokus som kvalitet i veiledningssamtalen

Om foredragsholder:
Cato R. P. Bjørndal er tilsatt som dosent ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet. Han har en doktorgrad i veiledningspedagogikk og leder FIVE - Forskningsgruppe i veiledning. Bjørndal har i en årrekke drevet videreutdanningstilbud i veiledningspedagogikk samt masteremner i veiledning, og veileder master- og doktorgradsstudenter innenfor veiledningstematikk. Han er gjesteforeleser ved mange nordiske læresteder og har publisert en rekke artikler og bøker i Norden.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.