Tidlig innsats - i en skole for alle?

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 24. april kl. 09:00 - tirsdag 25. april kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: [email protected]
Telefon: 94866481

Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole for alle elever. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker med og barrierer for læring, og for å oppdage og gripe inn med individ- og systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.

Denne konferansen handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge. Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole for alle elever. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker med og barrierer for læring, og for å oppdage og gripe inn med individ- og systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår. Gjennom foredragene på konferansen vektlegges det at skolens tilrettelegging for læring må starte fra første skoledag og føres kontinuerlig videre, og at dette er en oppgave som må møte mangfoldet i evner og forutsetninger blant alle elever.
Det enkelte tema vil disponeres av foreleser gjennom formidling og involvering av deltakerne i individuell og/eller kollektiv refleksjon.

Program

Mandag 24. april
09.00-09.10
Åpning v/Nils Winther Lorang i Utdanningsforbundet.
09.10-10.25
Lærerrollen i profesjonsfellesskap for tidlig innsats. v/Halvor Bjørnsrud, dr. polit. og professor emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.
10.25-10.40 Pause.
10.40-12.00
Tidlig innsats gjennom spesialundervisningens tiltakskjede. v/Camilla Herlofsen, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder og Sven Nilsen, dr. scient. og professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
12.00-13.00 Lunsj.
13.00-14.15
Elevens rolle i tidlig innsats. v/Janaina Hartveit Lie, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitet i Agder.
14.15-14.30 Pause.
14.30-15.45
Problematferd og tidlig innsats, v/Torill Moen, dr. polit. og professor i spesialpedagogikk ved institutt for pedagogikk og livslang læring, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.
15.45-16.00 Avslutning av dagen.

Tirsdag 25. april
09.00-09.10
Åpning ved Nils Winther Lorang i Utdanningsforbundet.
09.10-10.25
Tidlig innsats – lesing og skriving. v/Agnete Bueie, førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.
10.25-10.40 Pause.
10.40-12.00
Digital kompetanse og tidlig innsats. v/Gunstein Egeberg, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk Universitetet i Sørøst-Norge.
12.00-13.00 Lunsj.
13.00-14.15
Tidlig innsats og tospråklige barn. v/Kamil Øzerk, dr. polit. og professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved Sami allaskuvla.
14.15-14.30 Pause.
14.30-15.45
Tidlig innsats for barn og unge med stort læringspotensial. v/Ella Maria Cosmovici Idsøe, professor i psykologi ved Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, Universitetet i Oslo.
15.45-16.00 Avslutning av seminaret.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.