Innovasjon - del 3

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 28. mars kl. 09:00 - onsdag 29. mars kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

2 800,- (Medlem i Utdanningsforbundet)

3 500,- (Ikke medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Basiskurs innovasjon, del 3: Pedagogisk systemarbeid – prosess og resultat

Kurssted: Lærernes hus, Osterhaus' gt. 4, 0183 Oslo

Kursholdere: Rolf Fasting, Nils Breilid og Paul Sundar

Basiskurs innovasjon, del 3 retter oppmerksomhet mot betydningen av å forankre og lede endringsprosesser i egen organisasjon. Bærekraft for varig endring er en fellesnevner.

Deltakelse på Basiskurs Innovasjon del 3 forutsetter at deltakerne har planlagt/initiert et endringsprosjekt i egen organisasjon (PP-tjenesten, barnehage eller skole), og levert et mellomarbeid på tema. Erfaringene vil bli benyttet som grunnlag for drøftinger i læringsgrupper og plenum.

Innhold i del 3:

  • Drøfting av deltakernes egne endringsprosjekter (mellomarbeid)
  • PP-rådgiveren som endringsagent – ulike roller og grensebetraktninger   
  • Bærekraft og eierforhold 
  • Ledelse av endringsprosesser – mellom individ og system
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PP

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.