Veiledning del 2

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 07. des. kl. 09:00 - torsdag 08. des. kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

16.11.2022

Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Dette er andre samling om veiledning i spesialistutdanningen for PP-rådgivere. Samlingen vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep. Med utgangspunkt i dette kan deltakerne undersøke og utvikle egen profesjonell praksis. 

Læringsmål:

  • Målet er at kursdeltakerne skal få utvidet kunnskap om hvordan personlige og private erfaringer spiller en rolle i veiledning, og de skal utfordres til å undersøke egen praksis med henblikk på dette.
  • Videre får deltakerne kunnskaper om hvordan pedagogisk veiledning kan bidra til å ta utgangspunkt i og ivareta den emosjonelle komponenten ved både veileder og veisøkers erfaring.
  • Deltakerne må bringe med seg erfaringer fra egen praksis som utgangspunkt for drøftinger i plenum og arbeid i grupper

Innhold del 2

  • Forskning om selvavsløring, og om personlige og private erfaringer og profesjonell praksis
  • Personlige erfaringer i pp-rådgivning
  • Resonanskartet som utgangspunkt for å utforske egen praksis
  • Narrativ veiledning – teori og metoder
  • Den emosjonelle komponenten i pedagogisk veiledning

Om kursholderne:

Inger Ulleberg er dosent ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærerutdanning i en årrekke. Hun har de siste årene arbeidet med videreutdanninger innen veiledning, bl.a. ”Rådgivning og veiledning” for SEVU-PPT 2014-2018. Inger Ulleberg har skrevet boka Kommunikasjon og veiledning (Universitetsforlaget 2014) og er medforfatter av bøkene Mellom ordene (Gyldendal 2019) og Systemisk veiledning i profesjonell praksis (Fagbokforlaget 2017) sammen med Per Jensen.Våren 2020 kom boka Kommunikasjon mellom lærer og elev (Fagbokforlaget).

Mette Helleve er  Phd stipendiat ved OsloMet – storbyuniversitet. Hun er utdannet lærer fra Danmark og Cand.paed fra UiO og holder på å avslutte en Phd om den emosjonelle komponenten ved lærerstudenters erfaringer som pedagogisk fenomen. Hun har arbeidet som PP-rådgiver i 10 år og 12 år som lærerutdanner hvorav 5 som stipendiat. Mette Helleve har skrevet boken Om å utvikle seg i rollen som veileder – om den emosjonelle delen av veiledning.(Pedlex 2019)https://www.pedlex.no/artikkel/emo18/a-utvikle-seg-i-rollen-som-veileder/

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.