Veiledning del 1

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 02. feb. kl. 09:00 - torsdag 03. feb. kl. 16:00

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

12.01.2022

Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Læringsmål:
Målet med kurset er at deltakerne skal få utvidet kunnskap om kommunikasjonsteori og se hvordan dette kan være relevant for egen rådgivningspraksis.

Innhold:
Dette kurset vil gi kunnskaper om systemisk veiledning både i teori og i praksis. Den første dagen vil ha fokus på systemisk grunnlagsforståelse og kommunikasjonsteori, og på systemisk veiledning i praksis. Den andre dagen vil vi se nærmere på ulike elementer i veiledningssamtaler som å lytte og å spørre.
Deltakerne må bringe med seg erfaringer fra egen praksis som utgangspunkt for drøftinger i plenum og arbeid i grupper. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesning, dialog, drøftinger og ulike øvelser i mindre grupper.
Dette er den første samlingen i en rekke på tre samlinger om veiledning i spesialistutdanningen for PP-rådgivere. Kursene vil presentere nyere forskning på veiledningsområdet, teoretiske begreper og perspektiver og metodiske grep.

Om kursholder:
Inger Ulleberg er dosent i pedagogikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun er utdannet lærer og spesialpedagog, og har arbeidet med veilederutdanninger og lærerutdanning i en årrekke. Hun har deltatt i forskningsprosjekter knyttet til kommunikasjon i klasserommet med fokus på klasseledelse og klassesamtaler, og har de siste årene arbeidet med videreutdanninger innen veiledning, bl.a. ”Rådgivning og veiledning” for SEVU-PPT 2014-2018 og andre veilederutdanninger ved OsloMet.
Inger Ulleberg har bl.a. skrevet boka Kommunikasjon og veiledning (Universitetsforlaget 2014) og er medforfatter med Per Jensen av bøkene Mellom ordene (Gyldendal 2019) og Systemisk veiledning i profesjonell praksis (Fagbokforlaget 2017). I 2020 kom boka Kommunikasjon mellom lærer og elev (Fagbokforlaget).

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.