Ivaretakelse av hjelpere

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 20. april kl. 13:00 - fredag 20. mai kl. 13:00

Zoom

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Pris

1 200,- (medlem av Utdanningsforbundet)

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kursets målsetting er å gi kunnskap om vanlige arbeidsbelastninger i hjelpeyrket, hvorfor de oppstår, hvordan de kan arte seg, og hva som kan gjøres for å beskytte mot dem. Kurset avholdes digitalt over fire ettermiddager, 20. og 27. april, 4. og 20. mai, kl. 13 til 16 alle dager.

I relasjonsintensive yrker er det nødvendig å arbeide aktivt med ivaretakelse av de ansatte. Det koster å ha som jobb å stadig møte mennesker som har det vanskelig, og som trenger hjelp. Ivaretakelse av hjelpere er viktig både for de ansattes del og for dem som skal hjelpes. Hjelpere som har det bra på jobb, yter også bedre hjelp. For å forebygge arbeidsbelastninger og slitasje som følge av jobben er det behov for verneutstyr, i form av kunnskap om slike arbeidsbelastninger, og hvordan best møte dem.


Kursets målsetting:
Å gi kunnskap om vanlige arbeidsbelastninger i hjelpeyrket, hvorfor de oppstår, hvordan de kan arte seg, og hva som kan gjøres for å beskytte mot dem.


20. april, kl. 13-16: Hvorfor ivaretakelse? Hva kan skade hjelpere?

27. april, kl. 13-16: Preget av jobben. Utfordringer som ny og gammel hjelper. Arbeidsgevinster.

4. mai, kl. kl. 13-16: Ledelse og kollegafellesskap.

20. mai, kl. 13-16: Individuell ivaretakelse – i øyeblikket, gjennom arbeidsdagen, og gjennom yrkeslivet.

Arbeidsmåter:
Kursformen vil veksle mellom foredrag og refleksjonsspørsmål. Det blir mulighet til å stille spørsmål og diskutere underveis.


Presentasjon av kursholderne:
Siri Toven er psykologspesialist, med mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge. Hun har arbeidet spesielt med behandling av ungdom med selvskadings- og selvmordsproblematikk, innenfor dialektisk atferdsterapi (DBT).
Marie Haavik er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har tidligere hovedsakelig arbeidet med vold og traumer, og jobber nå med funksjonshemming og psykisk helse ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap, Oslo universitetssykehus.
De har sammen skrevet boken «Ivaretakelse av hjelpere. Er vi ikke betalt for å tåle dette?» (Universitetsforlaget 2020), og har undervist om dette temaet i mange år.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.