Innovasjon del 2

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 27. sep. kl. 09:00 - onsdag 28. sep. kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

06.09.2022

Pris

2 800,- (Medlem i Utdanningsforbundet)

3 500,- (Ikke medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Læringsmål:

Andre del gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for å kunne anvende kommunikasjonsprinsipper og intervensjonsstrategier ved utviklings- og endringsprosesser i barnehager og skoler og i egen PP-tjeneste. Videre bidrar del to til å forankre og handlingsrette deltakernes prosjektideer i arbeidet med å skape inkluderende barnehager og skoler.

Innhold:

  • Drøfting og erfaringsdeling av deltakernes egne arbeider med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
  • Organisasjonsutvikling, tverrfaglig samhandling og utvikling av profesjonsfellesskap
  • Inkludering, folkehelse og livsmestring
  • Kommunikasjon i endringsprosesser
  • Aksjonsbaserte tilnærminger – innovasjon; forankring og implementering av endrings- og forbedringsarbeid på ulike nivå
  • Etikk og endring – system, organisasjon og individ
  • Klargjøring og avgrensning av eget forbedringsarbeid – utfordringer og barrierer
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PPT
  • Introduksjon av mellomarbeid som skal levers før tredje samling.

Kursholdere:

Nils Breilid, førsteamanuensis, OsloMet
Rolf B. Fasting, professor, OsloMet
Paul R. Sundar, universitetslektor, OsloMet

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.