AVLYST - Utenforskap 2022 - Se og bli sett

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 23. mai kl. 09:00 - tirsdag 24. mai kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

29.04.2022

Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Konferansen er avlyst.

Med utgangspunkt i historien til Johanne som har blitt operert for hjernesvulst to ganger og som følge av det mistet synet og hypofysen som styrer alt av hormoner og som i dag studerer ved UiA, vil vi gå inn i og utforske hva det innebærer å lytte til barnets/elevens stemme.


På denne konferansen stiller vi følgende spørsmål:

 • Hvordan få til en best mulig hverdag?
 • Hva har lykkes og hvorfor?
 • Hva er det som vi ikke har lykkes med?
 • Hvordan er det å være ung og annerledes og hvordan kan barrierer brytes og hvordan kan mørket bli mindre mørkt.

Dag 1 vil knytte an til Johannes historie og erfaringer og vi spør:
Hva kan vi lære av dette?

Dag 2 vil med utgangspunkt i dag 1 gå inn på den uforståelige ungdomstiden og de utfordringer knyttet til denne perioden. Videre vil vi løfte fram prosjektet "Vanlig, men vondt" og se på hvordan man her arbeider med nettopp å lytte til den unges stemme og hvorfor dette er så viktig.

Kursholdere er bl.a.:
Johanne Ausel, Olav Ausel, Anders Landmark og Toby Tørresen

Dag 1
09.00 – 12.00
Bakgrunn v/Johanne Ausel og Olav Ausel(far)

 • To hjernesvulstoperasjoner med tap av syn og hypofyse.
 • Hvordan oppleves dette som 3 - og 10 åring, hvordan er det å være foreldre, og hva skjer når barnehage og skole plutselig får en hverdag «ute av balanse»?

Ungdomsskoletiden v/Johanne Ausel, Toby Tørresen(sosiallærer ved Haumyrheia skole, Kristiansand), Kristine Ausel(tvillingsøster), Mari Strandberg(venninne) og Olav Ausel

 • Hva må være på plass hos et barn og en ungdom for å danne et grunnlag for læring?
 • Vennskap, sosialt liv, slitasje, «vennelister», mobbing og utestengelse; refleksjoner fra Johanne, sosiallærer, søsken og venner.
 • Faglig tilrettelegging – IOP, bruk av grupperom og smågrupper, forståelse for konsekvenser av hypofysesvikt (fatique)

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 16.00
Ungdomsskole til VGS og voksenliv v/ Johanne Ausel

 • Ideer til en vellykket overgang. Prosessen med oppstart på vgs startet tidlig, med god involvering fra både Johanne, lærere og ledelse på ny skole. Hva førte det til?
 • Praktisk presentasjon med eksempler og involvering.
 • Voksenliv – Bachelor på Universitetet, ansvar for en førerhund og egen leilighet. Noe må ha gått bra …
 • Tanker om livet, fremtiden og virkeligheten.
 • Boka øyeblikk, sykdom, skole, familie, små og store hendelser, håp om et godt nok liv.

Samtale om støtteapparatets rolle og betydning
Toby Tørresen og representant for PP- rådgiver

Dag 2
09.00 – 11.00
Vanlig, men vondt. v/Toby Tørressen
«Vanlig, men vondt» er et gruppeopplegg for ungdom som har opplevd samlivsbrudd. Opplegget har som mål å ivareta de unges behov ved samlivsbrudd. Hvordan kan dette gjøres? Gruppeopplegget ønsker å utnytte styrken som ligger i å dele erfaringer, tanker og følelser med andre som har tilsvarende opplevelser

11.00 – 12.00
Den uforståelige ungdomstiden v/Anders Landmark, psykoanalytiker og psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge
Den uforståelige ungdomstiden – Om å skape sammenheng mellom den indre og ytre og verden.
Barn trenger å bli sett og hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne rundt seg for å opprettholde god psykisk helse- - hvordan får vi det til?
Med dette som utgangspunkt vil vi løfte fram følgende:
1. om ungdomstid som utviklingsfase
2. hva når ungdommen synes det er vanskelig å bli sett og hørt - om skam og verdiløshet.
3. de følelsesmessige effekter ungdommens stemme kan ha på oss som vil hjelpe
4. hvordan kan vi hjelpe til med å finne sin egen stemme?

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 16.00
Den uforståelige ungdomstiden fortsetter, v/ Anders Landmark

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.