Fra uro til ro

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 17. mars kl. 13:00 - onsdag 06. april kl. 13:00

Digitalt - Zoom

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

24.02.2022

Pris

1 200,- (medlem av Utdanningsforbundet)

1 900,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Utfordrende adferd og barns muligheter for læring. Digitalt kurs over fire ettermiddager, 17., 24., 30. mars og 6. april.

Digitalt kurs over fire ettermiddager, 17., 24., 30. mars og 6. april. Kl. 13 til 16 alle dager.

Stress og belastende livshendelser påvirker barns muligheter for læring. Dersom en elev er overveldet eller dysregulert vil man som lærer oppleve at det er vanskelig å undervise og man vil oppleve eleven som mindre tilgjengelig eller forstyrrende for læringsmiljøet. Nyere kunnskap om hjernens utvikling og fungering er hjelpsom for å forstå mer av hvorfor det er slik og hva som kan gjøres for å gjøre hverdagen lettere for eleven – og læreren. Kurset vil også gi deltakeren kunnskap om hvordan man kan forstå og løse utfordrende situasjoner knyttet til utagering i klasserommet.

Innhold:

17. mars – 1300-1600
Hjernens utvikling og stressresponssystemet. Om hjernens sekvensielle oppbygging, organisering og prosessering av sanseinformasjon, samt ulike mønstre av stress. Betydningen av dette for læring og klasseromsatferd.
Kursholder: Kaja Næss Johannessen

24. mars – 1300-1600
Indre tilstand og regulering. Om ulike grader av aktivering av stressresponssystemet samt hvordan man kan regulere elever på individ- og gruppenivå. Hvordan man som lærer kan forstå uhensiktsmessig eller forstyrrende atferd i en læringssituasjon, og hvordan hjelpe elever til å være klar for undervisning.
Kursholder: Kaja Næss Johannessen

30. mars – 1300-1600
Om bruk av fysisk aktivitet i undervisning, nytteverdi av struktur og grenser, og hvordan tilpasse undervisning til elevenes nivå – ikke bare faglig nivå, men også emosjonelt, sosialt og motorisk.
Kursholder: Ann-Karin Bakken

6. april – 1300-1600
Utfordrende atferd i eskalerte situasjoner. Hvordan forstå og hjelpe eleven, medelever og deg selv som voksen i situasjoner med eskalert atferd. Ivaretakelse av læreren i en utfordrende hverdag.
Kursholder: Ann-Karin Bakken

Undervisningsopplegg:

Kurset vil hovedsakelig være basert på undervisning fra foreleserne, men med gruppeoppgaver innimellom for å fremme refleksjon og aktiv læring
Deltakerne forventes å være aktive i undervisningen gjennom å bidra med spørsmål og refleksjoner i plenumsundervisningen og under gruppearbeid.

Hvis kursdeltaker ønsker å forberede seg til kurset anbefales følgende litteratur:

  • "Fra uro til ro" – Johannessen og Bakken
  • “What Happened to You” – Perry og Winfrey
  • “The Boy Who Was Raised As a Dog” – Perry og Szalawitz

Presentasjon av kursholderne:

Kaja Næss Johannessen er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge, og leder fagutviklingsenheten ved NKS Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Johannessen arbeider med å implementere ny kunnskap om barn og unges behov, og underviser og veileder over hele landet. I tillegg jobber hun med utredning basert i den nevrosekvensielle modellen, og samarbeider tett med internasjonale fagmiljøer.
Ann-Karin Bakken er psykologspesialist med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge, og er assisterende faglig leder ved NKS Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Bakken jobber med implementering av ny kunnskap om barn og unges behov, og med hvordan kunnskap om stress, traumatisering og hjernens utvikling kan være praktisk anvendelig i barnas miljø, enten det er i familien eller i skolehverdagen.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.