Utenforskap 2020 - Kampen om selvbildet

okt

12

13

2020

0900

Oslo

En forutsetning for et godt liv er at du opplever deg som god nok – at du har et godt selvbilde. Men hva skal til for å komme dit og hva hindrer oss i å utvikle et godt selvbilde? Det er dette denne konferansen skal bidra til å gi deg et svar på.

Frist: 14.09.2020

Påmelding
12.10.2020 09:00:00 13.10.2020 09:00:00 Europe/Oslo Utenforskap 2020 - Kampen om selvbildet En forutsetning for et godt liv er at du opplever deg som god nok – at du har et godt selvbilde. Men hva skal til for å komme dit og hva hindrer oss i å utvikle et godt selvbilde? Det er dette denne konferansen skal bidra til å gi deg et svar på. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Arrangører: KLM-Lahnstein, Rådgiverforum Norge og Utdanningsforbundet

Mange ting kan komme til å stå i veien for å utvikle et godt selvbilde: forventningene om vellykkethet, prestasjoner, effektivitet, det å sammenligne seg med andre, konkurranse og krav til konformitet. Selvsagt vil også mer alvorlige hendelser som mobbing, trakassering og overgrep kunne ha svært negativ innvirkning. I konferansen vil du bli presentert for bredden av ulike perspektiver som kan være relevante for utviklingen av et godt selvbilde.

Program:

12. oktober

  • Kampen om selvbildet Paul Leer Salvesen, fengselsprest, journalist og forfatter
  • Vurdering i skolen og selvbilde - ikke god nok? Bjørn Bolstad, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
  • Hvordan skapes - og hvordan opprettholdes et godt selvbilde i en verden av vellykkethets- og prestasjonspress? Emilie Kinge, spesialpedagog, pp-rådgiver og forfatter
  • Faktorer som fremmer barns livsmestring. May Britt Drugli, professor i pedagogikk ved RKBU Midt Norge
  • Noen å snakke med når livet er vanskelig - hva gjør Kirkens SOS - Erfaringer fra chat og telefonsamtaletjenesten. Unni Nergård Letnes, virksomhetsleder, Kirkens SOS

13. oktober

  • Kjønnsmangfold, seksuell orientering og inkluderende praksis. Sunniva Jarmann, pedagog og tiltaksleder, Rosa kompetanse
  • Ikke god nok? Selvmord, årsaker og oppfølging. Lars Mehlum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging
  • Utenforskap på nett – hva kan det være, og hva kan gjøres for å redusere press, ekskludering og trakassering? Kaja Hegg, rådgiver, Redd Barna
  • Godt nok? Hva er det? Frihet, annerledeshet og mestring. Dilemmaer i skolens samfunnsoppdrag. Inga Bostad, professor i filosofi, Universitetet i Oslo
  • Menneskeverd, hva er det og hvordan kan det ivaretas i dagens samfunn? Tore Frost, filosof og forfatter, medredaktør i tidsskriftet Omsorg

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Utenforskap 2020

12. - 13. oktober 2020
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076