Innovasjon del 1

Konsolidering - kunnskapsplattform - tolkningsfelleskap

feb

13

14

2020

0900

Oslo

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

13.02.2020 09:00:00 14.02.2020 09:00:00 Europe/Oslo Innovasjon del 1 Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Avmeldingsfrist: 13. januar 2020

Opplæringsansvarlige: Nils Breilid og Rolf Fasting

Dette er del en av opplæring i innovasjon for medlemmer at Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. På samlingene presenteres nyere forskning på områdene pedagogisk systemarbeid og veiledning, og knytter kunnskapen til teoretiske begreper, perspektiver og metodiske grep for å utvikle inkluderende oppvekst- og læringsmiljøer i barnehage og skoler.

Læringsmål:
Første del gir deltakerne kunnskaper og strategier til å kunne identifisere og vurdere behov for organisasjonsutvikling og endring i barnehager, skoler i egen kommune og PP-tjeneste

Innhold del 1:

  • Strukturer og kulturer – systemteori, organisasjonskulturer og lærende organisasjoner 
  • Tolkningsfellesskap i PP-tjenesten og mellom barnehage – skole og PP-tjenesten
  • Organisasjonskunnskap – modeller for å forstå og analysere organisasjoner som barnehage, skole og PPT og samhandlingen mellom disse
  • Pedagogisk analyse – en modell for å identifisere behov for utvikling og endring
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PPT
  • Introduksjon av mellomarbeid som skal levers inn før andre samling.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Innovasjon del 1

13. - 14. februar 2020
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076