Utenforskap 2017

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 06. mars kl. 09:00 - tirsdag 07. mars kl. 16:00

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

2 800,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

3 500,- (Andre)

Praktisk ansvarlig

Gunn Gallavara
E-post: gungal@udf.no

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

En ny spennende konferanse i vår serie om «Utenforskap». Denne gangen er temaet det flerkulturelle Norge.

Målgruppe: Kurset er en del av Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk – psykologisk rådgivning. Kurset er ellers aktuelt for ansatte i skole-, helse og sosialsektoren.

Arrangør: Utdanningsforbundet og KLM Lahnstein

 Vi ser nå fram til en ny spennende konferanse i vår serie om «Utenforskap». Denne gangen er temaet det flerkulturelle Norge. Anerkjennelse er avgjørende for en god inkludering i samfunnet. Samtidig er mange opptatt av radikalisering, men hva er radikalisering og hvorfor oppstår dette fenomenet? Flere mener at utenforskap, krenkelser og ekskludering skaper grobunn for parallelle samfunn, noe som igjen fører til radikalisering. Hva kan vi gjøre for å unngå slike tendenser og løfte fram respekt, toleranse og et godt flerkulturelt samfunn til beste for oss alle? Utfordringen blir hvordan ansatte i skole -, helse og sosialsektor skal forholde seg til dette. 

Fra programmet:

  • Samfunnsutvikling og verdier i en verden i endring
  • Anerkjennelse som grunnlag for å være innenfor  - hva er anerkjennelse og hvorfor er det så viktig?
  • Hva forstår vi med inkludering i et flekulturelt samfunn? - kan inkludering i seg selv virke ekskluderende?
  • Hvordan opplever innvandrere å være «utenfor»? 
  • Utenforskap, ydmykelse, ekskludering og radikalisering
  • Utvikling av parallelle samfunn i det flerkulturelle Norge – en utfordring for skole, barnehage og helse og sosialsektoren
  • Hva er radikalisering og hvorfor skjer det?
  • Krenkelse, toleranse og ytringsfrihet. Hvordan kan barnehage, skole og helse- og sosialsektor unngå å opptre krenkende?

 

Foredragsholdere: Abdullahi Mohamed Alason, Odin Lysaker, Leoul Mekonen, Ariana Guilherme Fernades, Olav Elgvin, Bjørn Ekren, Cathrine Moe Thorleifsson og Lars Gule