Webinar: Hvordan lykkes med tverrfaglighet i VGO? - Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 30. nov. kl. 14:00 - 15:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

30.11.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Hvilke faktorer fremmer tverrfaglig undervisningspraksis? Vi inviterer til gratis webinar. Meld deg på for å få lenke.


Form:
Webinar på Zoom. Det blir gjort opptak som er tilgjenglig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Hvilke faktorer fremmer tverrfaglig undervisningspraksis? Det har forskningsprosjektet EVA2020 forsøkt å finne svar på, og i vår ble rapporten Fagfornyelsen i møte med klasseromspraksiser publisert.

Rapporten omhandler lærernes planlegging og gjennomføring av undervisning om tverrfaglige tema. Noen sentrale funn er at det er behov for å utvikle felles begrepsforståelse blant lærerne og planlegging og gjennomføring av tverrfaglig undervisning krever tid og støtte fra skoleledelsen.

Professor Anniken Furberg presenterer hovedfunnene i rapporten, og vi diskutere dem nærmere sammen med en skoleleder og to lærere fra videregående skole.

Deltakere:
Anniken Furberg, professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
Anne Kristin Odland, lærer Helse- og oppvekstfag ved Bryne videregående skole
Øystein Jetne, norsklærer ved Ullern videregående skole
Ingunn Folgerø, rektor ved Bryne videregående skole


Webinaret vil foregå på Zoom. Meld deg på for å få lenke til arrangementet.