Webinar: Hvordan fungerer livsmestring i norske klasserom?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 08. juni kl. 12:00 - 12:45

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

08.06.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Med fagfornyelsen i 2020 ble det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring en del av skolehverdagen. I forbindelse med evalueringen av fagfornyelsen, publiseres det 8. juni en ny forskningsrapport om livsmestring - og den skal vi snakke om her. Meld deg på!

Helt fra innføringen har livsmestring vært grundig debattert. Mens noen har tatt til orde for at livsmestring bør blir et eget fag, har andre stilt seg kritiske til hvordan livsmestring blir tolket og jobbet med i skolen.

I forbindelse med evalueringen av fagfornyelsen, publiseres det 8. juni en ny forskningsrapport om livsmestring. Den tar for seg hvordan temaet kommer til uttrykk i klasserommet på 8. trinn i fagene engelsk, fremmedspråk, KRLE, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. 

I dette webinaret vil Lisbeth M. Breivik fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) presentere hovedfunnene i rapporten. Til å diskutere funnene og andre aspekter ved temaet livsmestring har vi også fått med oss et panel bestående av:

Willy-Tore Mørch, psykolog og professor emeritus fra Universitetet i Tromsø, 
Marianne Lange Krogh, grunnskolelærer og leder av Utdanningsforbundet Oslo og
Petter Andreas Lona, påtroppende leder av Elevorganisasjonen.

Webinaret er gratis og foregår på Zoom. Det blir gjort opptak, slik at du kan se det i etterkant. Meld deg på for å få lenke.