Målrettede samfunnsoppdrag

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 22. sep. kl. 09:00 - 10:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

22.09.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: [email protected]

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmene i universitets- og høyskolesektoren informasjon om pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret tar vi opp temaet: «Målrettede samfunnsoppdrag som tilnærming for å redusere ungt utenforskap».

Målgruppe: Medlemmer i UH-sektoren, med mulighet for andre medlemsgrupper som er interessert i temaet.

Arbeidet med å hente innspill fra sektoren er startet, og Forskningsrådet har bedt om innspill på «Hvis vi ser ti år frem i tid, til 2033, hva er det viktigste vi som samfunn har fått til for å få barn og unge ut av utenforskap?»

Seminaret vil foregår på Zoom. Det blir også gjort opptak, slik at påmeldte deltakere kan se det i en begrenset periode.

Målrettede samfunnsoppdrag
På dette seminaret ønsker vi å se nærmere på målrettede samfunnsoppdrag generelt, hva er egentlig et målrettet samfunnsoppdrag, hvor kommer ideen fra, hva er erfaringene fra andre land og hvorfor tror vi at man kan lykkes i bekjempelsen av de store samfunnsutfordringene ved denne tilnærmingen? Vil dette fungere i Norge?

I mars 2022 leverte NIFU rapporten Målrettede samfunnsoppdrag i Norge (2022:7), et solid grunnlag for å forstå hva målrettede samfunnsoppdrag er, eller kan være, i en norsk sammenheng. I rapporten skisserer NIFU ulike samfunnsoppdrag, blant annet et eget for å redusere utenforskap.

Vi møter Espen Solberg, forskningsleder ved NIFU i første del av seminaret. Solberg vil gi oss en introduksjon til tematikken og vi spør: vil en større samordning av resursene -som samfunnsoppdragene legger opp til - kunne endre prioriteringene i utdanningsforskningen og innholdet i lærerutdanningene?

Utviklingen av oppdraget
I andre del av seminaret vil avdelingsdirektør Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet orientere om utviklingen av samfunnsoppdraget som skal inkludere flere unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Hvordan går man frem når man har fått i oppdrag å omforme en politisk visjon til en praktisk tilnærming til et svært viktig og komplekst område? Hvilke utfordringer har man støtt på og hvor er vi nå?

Seminaret er gratis og vil foregå på Zoom. Meld deg på for å få lenke til seminaret. Deltakere kan stille spørsmål og gi kommentarer i chatten.

Faktaark 10/23 Inkludering av unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv – om målrettede samfunnsoppdrag (missions) i langtidsplanen for forskning)


Faktaark 13 /2022. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032 – Meld. St. 5 (2022–2023)