Lederjuss: Sykefraværsoppfølging

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 31. okt. kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

24.10.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: hegnic@udf.no
Telefon: 48024062

Dette kurset er et gratis tilbud til våre ledermedlemmer. Vi skal se nærmere på det ansvar som påhviler lederne i sykefraværsoppfølgingen.

Arbeidsgiver har en rekke lovpålagte plikter knyttet til oppfølging av syke arbeidstakere. Siktemålet er at alle så langt råd skal kunne opprettholde et arbeid og at den syke skal kunne komme raskt tilbake på jobb. Vi skal se nærmere på det ansvar som påhviler lederne i sykefraværsoppfølgingen.