Kveldsseminar – er karakterene i ferd med å bli ubrukelige?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 14. sep. kl. 18:00 - 20:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Utdanningsforbundet inviterer til kveldsseminar hvor vi stiller spørsmål om karakterene i videregående skole er i ferd med å bli ubrukelige. Det blir debatt!

Karakterer fra videregående skole avgjør hvilke studier elevene kan komme inn på og hvor de får læreplass og tilbud om jobb. Vi har et opptakssystem til høyere utdanning som favoriserer alder over kompetanse, og mange unge bruker både tid og penger på å forbedre karaktersnittet sitt. Dette fører igjen til at opptakskravene til mange studier er kunstig høye. Samtidig har karaktersnitt og gjennomføringsgrad i videregående skole aldri vært høyere. Utfordringen er at elevenes fagkompetanse etter endt videregående opplæring ikke ser ut til å ha blitt bedre. Næringslivet vurderer lærlingene som like flinke som tidligere, og stadig flere i universitets- og høyskolesektoren peker på at de nye studentene ikke er godt nok studieforberedt. Har det gått inflasjon i karakterene, og har vi noe alternativ til dagens system? 

Program kl. 18 - 20

  • Innleder til temaet - Therese Sollien, Aftenposten
  • Samtale mellom Marianne Aasen, leder av Opptaksutvalget, Andreas Outzen, HTV Møre og Romsdal, forfatter av boka Vitnemålsfabrikken, Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen, professor Henning Fjørtoft, NTNU
    Martin Minken modererer
  • Spørsmål fra salen

Seminaret er åpent for alle. Det blir enkel servering fra kl. 17.00.  

Har du ikke mulighet til å delta i Lærernes hus så kan du følge det på stream.

Se kveldsseminar - er karakterene i ferd med å bli ubrukelige? (utdanningsforbundet.no)