Nettkurs: Ny læreplan i naturfag - videregående skole

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 14. okt. kl. 18:00 - 20:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: bjosun@udf.no

Ny læreplan med færre kompetansemål, mer dybdelæring og tverrfaglighet gir økt mulighet for å gjøre faget mer relevant, men hvordan gjør vi det? På kurset deles gode undervisningsopplegg og eksempler. Nettkurset er gratis.

Målgruppe: Naturfaglærere i videregående skole og andre interesserte

Lenke til kurset:
https://zoom.us/j/96448479904?pwd=Tmxpdzc1REwxcm1VZEo4NnhNRE54UT09

Fagfornyelsen har gitt oss en ny naturfaglæreplan med halvparten så mange kompetansemål som den gamle. Elevene skal ha mer dybdelæring, blant annet gjennom fordypningsprosjekter og utforskende arbeid, samtidig som det forventes at vi jobber mer tverrfaglig. Hvordan kan vi balansere disse kravene til både dybde og bredde, innenfor det spillerommet som den komprimerte læreplanen gir oss? Hvordan kan vi gjøre naturfaget enda mer relevant for elevene, og hvordan kan fagene våre bidra til å utvikle handlekraft hos de unge og håp for framtida?

På dette kurset vil Astrid T. Sinnes og Snorre Nordal løfte fram undervisningsopplegg og gode eksempler som kan inspirere til det videre planleggingsarbeidet med den nye læreplanen. De vil også presentere funn fra forskningen, knyttet til hva som virker og ikke virker når vi skal sette ungdommer i stand til å forandre verden.


Astrid T. Sinnes er professor i naturfagdidaktikk ved Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Hun har i mange år drevet med forskning og formidling knyttet til hvordan skole og lærerutdanning kan fremme en utdanning for bærekraftig utvikling. Hun har publisert flere vitenskapelige artikler om dette temaet både nasjonalt og internasjonalt, og gav i 2015 ut den første norske læreboka om utdanning for bærekraftig utvikling rettet mot lærerstudenter og lærere. I 2017 mottok hun, på vegne av NMBU, Utdanningsforbundets Klimapris. I år ga hun ut boka Action Takk, som handler om hva skolen kan lære av unge menneskers handlinger for bærekraftig utvikling.

Snorre Nordal er lærer ved Ski videregående skole. Han er lektor i fysikk og matematikk, og har doktorgrad i realfagsdidaktikk knyttet til bruk av alternative læringsarenaer. De senere årene har han sammen med kollegene Line Anfinsen og Torbjørn Danielsen jobbet med å utvikle tverrfaglig prosjektundervisning for bærekraftig utvikling, inspirert av Globala gymnasiet i Stockholm. For dette arbeidet fikk Ski videregående skole Utdanningsforbundets Klimapris i 2019.

Velkommen til gratis nettkurs for naturfaglærere i videregående skole!