NETTKURS: Med to land i hjertet

nov

10

2020

1530

Dette nettkurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, fellesskap og inkludering i barnehagen. Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser.

Påmelding
10.11.2020 15:30:00 10.11.2020 15:30:00 Europe/Oslo NETTKURS: Med to land i hjertet Dette nettkurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, fellesskap og inkludering i barnehagen. Kurset er gratis, men det er begrenset antall plasser.

 

Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, fellesskap og inkludering i barnehagen. Kursholder vil gjennom en praksisnær tilnærming vise hvordan barnehagen kan være med på å styrke alle barns identitet og stolthet over egen bakgrunn.

Gjennom dette ønsker hun å fremme et positivt og ressursorientert syn på mangfold, der det legges vekt på hva barn og ansatte kan lære av hverandre og på hvordan vi kan jobbe sammen. Kurset vil legge opp til at deltagerne reflekterer over egne holdninger og praksis.

 

Mål for/innhold i kurset:

- Å gi inspirasjon til hvordan vi kan jobbe med mangfold i barnehagen

- Å løfte de flerspråklige ansattes kompetanse og vise hvordan denne kompetansen kan brukes i møte med barn og foreldre 

- Å få deltakerne til å reflektere over egne holdninger og praksis

 

Kursholder:

Anne-Linn Bang er barnehagelærer og har en bachelor i sosialantropologi. Hun var i 2019 spaltist i tidsskriftet Barnehagefolk med spalten Med to land i hjertet, hvor hun skrev om kulturelt mangfold,  tilhørighet og flerspråklighet. Anne-Linn jobber i Enerhaugen barnehagei bydel Gamle Oslo.

 

Vi tar forebehold om justering av tidspunkt og innhold. Vi bruker denne høsten til å teste ut ulike digitale kursløsninger, og i den perioden vil Utdanningsforbundets nettkurs være gratis, men for 2021 vil nettkurs også ha kursavgift.

NETTKURS: Med to land i hjertet

10. november 2020
kl. 15:30 - 17:00