NETTKURS: Faglig progresjon og standpunktvurdering i kunst og håndverk

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 13. okt. kl. 15:00 - 17:00
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Bjørg Johanna Sundøy
E-post: [email protected]

På kurset tar vi utgangspunkt i teksten om standpunktvurdering i den nye læreplanen for kunst og håndverk. Kurset er gratis.

Målgruppe: Kunst og håndverkslærere på ungdomstrinnet og andre interesserte

På dette nettkurset tar vi utgangspunkt i teksten om standpunktvurdering i den nye læreplanen for kunst og håndverk. Et helhetlig løp for elevene i 8. og 9. trinn må planlegges allerede nå, selv om de første standpunktkarakterene skal settes med støtte i denne teksten våren 2022. Hva er det som forventes av elevenes kompetanse i kunst og håndverk med de nye læreplanene? Hvordan kan vi som lærere bygge progresjon på tvers av verksteder og tema i kunst og håndverk?

Kurset settes opp som et nettkurs (webinar) som går over to ganger:
Del 1: Tirsdag 8. september, kl.15.00– 17.00 (se opptak på høyre side. Opptaket ble startet litt sent)

Del 2: Tirsdag 13. oktober, kl. 15.00 – 17.00 
Lenke til kursdag 2:
https://zoom.us/j/92744296084?pwd=bU9VbitjYTdCcjRnZXNhaTlFLzZVZz09

Fra programmet:

  • Nærlesning av kompetansemål – hva er åpent og hva er lukket?
  • Ny tekst om standpunktvurdering – hva forventes av elevenes kompetanse?
  • På sporet av dybdelæring – progresjon og sammenhenger mellom verksteder?
  • Utprøvning av veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse
  • Felles idéutvikling til undervisningsopplegg og årsplan

 

Avbildet: Eva Lutnæs
Eva Lutnæs

Ener ungdomsskole