Premiere på filmen: "The Teachers Protest" -      The Paper Clip Resistance

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 25. mars kl. 17:00 - 20:00

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Sætre
E-post: per.satre@udf.no
Telefon: 91107676

Dokumentarfilmen om norske læreres kamp mot nazifiseringen av skolen under krigen har premiere på Lærernes Hus i Oslo, 25.mars kl.17.00. Visningen er gratis og åpen for alle. Det er fortsatt ledige plasser. Velkommen til Lærernes hus!

En binders i jakkeoppslaget ble brukt som symbol og protest mot okkupasjonsmakten og dens norske forbundsfeller under andre verdenskrig. 

Bindersen ble også kjennetegnet på læreraksjonen i 1942 hvor norske lærere nektet å godta de nazistiske myndighetenes krav om obligatorisk innmelding for alle lærere i det NS-initierte lærersambandet og at skolen skulle medvirke til å oppdra ungdommen til «gode nasjonalsosialister». Læreropprøret førte til at omkring 1100 lærere ble arrestert og mange av dem ble sendt til Kirkenes, der de satt internert under harde forhold.

Dokumentarfilmen «The Teachers Protest», - The Paper Clip Resistance, av den britiske filmskaperen Jon Seal følger fortellingen om de norske lærerne gjennom protest, arrestasjon, fangenskap og returen til hverdagslivet. Filmen baserer seg bl.a. på tegninger av Herløv Åmland, som var en av lærerene som satt i fangenskap i Kirkenes. I fangeleiren laget han mange tegninger av dagliglivet der.

Lærerne stod imot nazifiseringen av den norske skolen og læreraksjonen tvang Quisling-regimet til retrett. Etter endt fangenskap returnerte lærerne til sine skoler som helter.

Utdanningsforbundet er glade for å kunne vise denne filmen i Lærerens hus. I forbindelse med visningen av filmen vil filmskaperen, Jon Seal være tilstede og fortelle om prosjektet, i tillegg kommer Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Visningen er gratis og åpen for alle, men vi ber om påmelding for å ha oversikt over antallet, klikk på påmeldingslenke (bruk"Manuell påmelding") Velkommen til Lærernes hus!