Premiere på filmen: "The Teachers Protest" -      The Paper Clip Resistance

En dokumentar om lærernes protest i 1942

Tegningene er laget av Herløv Åmland, som selv satt i fangenskap i Kirkenes under krigen.

mar

25

2019

1700

Oslo

Dokumentarfilmen om norske læreres kamp mot nazifiseringen av skolen under krigen har premiere på Lærernes Hus i Oslo, 25.mars kl.17.00. Visningen er gratis og åpen for alle. Det er fortsatt ledige plasser. Velkommen til Lærernes hus!

25.03.2019 17:00:00 25.03.2019 17:00:00 Europe/Oslo Premiere på filmen: "The Teachers Protest" -      The Paper Clip Resistance Dokumentarfilmen om norske læreres kamp mot nazifiseringen av skolen under krigen har premiere på Lærernes Hus i Oslo, 25.mars kl.17.00. Visningen er gratis og åpen for alle. Det er fortsatt ledige plasser. Velkommen til Lærernes hus! Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

En binders i jakkeoppslaget ble brukt som symbol og protest mot okkupasjonsmakten og dens norske forbundsfeller under andre verdenskrig. 

Bindersen ble også kjennetegnet på læreraksjonen i 1942 hvor norske lærere nektet å godta de nazistiske myndighetenes krav om obligatorisk innmelding for alle lærere i det NS-initierte lærersambandet og at skolen skulle medvirke til å oppdra ungdommen til «gode nasjonalsosialister». Læreropprøret førte til at omkring 1100 lærere ble arrestert og mange av dem ble sendt til Kirkenes, der de satt internert under harde forhold.

Dokumentarfilmen «The Teachers Protest», - The Paper Clip Resistance, av den britiske filmskaperen Jon Seal følger fortellingen om de norske lærerne gjennom protest, arrestasjon, fangenskap og returen til hverdagslivet. Filmen baserer seg bl.a. på tegninger av Herløv Åmland, som var en av lærerene som satt i fangenskap i Kirkenes. I fangeleiren laget han mange tegninger av dagliglivet der.

Lærerne stod imot nazifiseringen av den norske skolen og læreraksjonen tvang Quisling-regimet til retrett. Etter endt fangenskap returnerte lærerne til sine skoler som helter.

Utdanningsforbundet er glade for å kunne vise denne filmen i Lærerens hus. I forbindelse med visningen av filmen vil filmskaperen, Jon Seal være tilstede og fortelle om prosjektet, i tillegg kommer Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

Visningen er gratis og åpen for alle, men vi ber om påmelding for å ha oversikt over antallet, klikk på påmeldingslenke (bruk"Manuell påmelding") Velkommen til Lærernes hus!

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

FILM: "The Teachers Protest" - The Paper Clip Resistance

25. mars 2019
kl. 17.00 - 20.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Sætre
E-post: per.satre@udf.no
Telefon: 91107676