Forskningskafe: Barn og unge med utfordrende atferd. Hva gjør skolen?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 27. sep. kl. 18:00 - 21:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Velkommen til forskningskafe i Lærernes hus! Forskningskafe er Utdanningsforbundets arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaring og kunnskap

Tema for kveldens forskningskafe er oppvekstsvilkår. Vi spør: Barn og unge med utfordrende atferd. Hva gjør skolen? Hvorfor og hvordan bruker enkelte barn og unge en slik atferd som uttrykksform?

Til å belyse problemstillingen har vi invitert forskerne Kirsten Flaten og Pål Roland. De kommer til å presentere sin forskning på feltet.

Videre vil vi ta tak i forholdet teori – praksis. I hvilken grad er forskningen til hjelp i lærerens praktiske hverdag? Hva må til for at lærere kan få brukt forskningen i sin praksis? 

Her har vi fått rektor Bjørn Bolstad ved Ringstabekk skole til å drøfte problemstillingen i lys av sine erfaringer.

Program for kvelden
18.00-18.30 Vill og still v/ Kirsten Flaten 
18.30-19.00 Problematferd i skolen. Hvordan kan pedagoger håndtere aggressiv atferd? Pål Roland
19.00-19.20 Pause med gode samtaler
19.20-19.50 Forskning og praksis v/Bjørn Bolstad
19.50-21.00 Samtale, kommentarer og spørsmål fra salen

Forskningskafeen er gratis og åpen for alle. Det blir enkel servering.
Og har du ikke mulighet til å være til stede i Lærernes hus kan du følge oss på stream på www.udf.no

Om foredragsholderne
Kirsten Flaten er dosent ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet lærer med master i spesialpedagogikk og Cand. polit. i psykologi. Flaten har arbeidet innenfor hjelpeapparatet i en årrekke og er særlig opptatt av psykisk helse forebyggende arbeid. Flaten har bidratt til fagfeltet med foredrag, artikler og bøker. Siste bok: Et helt vanlig barn

Pål Roland er dosent ved Senter for atferdsforskning, Universitet i Stavanger. Han har en doktorgrad i utdanningsvitenskap og bred erfaring med elever med omfattende atferdsvansker.
Arbeidsfeltet hans er problematferd, klasseledelse og skoleutvikling Siste publikasjon: "Alvorlige atferdsvansker: Forskning og tiltak relatert til skolekonteksten" i boka Psykisk helse i skolen.

Bjørn Bolstad er rektor ved Ringstabekk skole. Han er aktiv gjennom bloggen «En rektors bekjennelser». Bolstad har sammen med fem kollegaer ved Ringstabekk skole skrevet boken Moderne pedagogikk.

Avbildet: Kirsten  Flaten
Kirsten Flaten
Avbildet: Pål  Roland
Pål Roland
Avbildet: Bjørn Bolstad
Bjørn Bolstad