Hvordan forstår vi utfordrende adferd hos barn og elever

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 07. mars kl. 14:00 - torsdag 21. mars kl. 14:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

07.03.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Arbeid med elever som er utfordrende, beskriver lærere som noe av det vanskeligste når det gjelder utøving av klasseledelse. Krevende atferd utfordrer lærerens autoritet, forstyrrer læringsprosesser og kan skape sterk stressopplevelse hos både elever og lærere. Dette kurset vil belyse denne problemstillingen fra ulike vinkler. Kursholder er Pål Roland.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Dato: 7. og 21. mars 2024 (del 1 og del 2) kl. 14.00 – 15.30 begge dager

Kurset er digitalt. Det vil bli tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Kurset går over to ettermiddager og vil inneholde ny forskning om ulike typer utfordrende atferd. Målet med kurset er å gi deltakerne et grunnlag for bedre forståelse av både problemstillingen og hvilke tiltak som kan være hensiktsmessige.
Du kan melde deg på dette kurset individuelt eller som en gruppe.

Innhold:

  • Hvordan forstår vi utfordrende adferd?
  • Barn og elever i kontekst
  • Ulike typer negative handlinger
  • Betydningen av kvalitet i interaksjoner
  • «Banking time» - kvalitetstid mellom pedagog og barn/elever
  • Stressteori
  • Selvregulering
  • Autorative klima – blanding av relasjonsvarme og krav

Arbeidsmåten blir framlegg, med påfølgende refleksjonsrunder. Det vil også bli gitt anbefaling om litteratur.

Kursholder:
Pål Roland har doktorgrad i spesialpedagogikk og arbeider til daglig ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Han har skrevet flere artikler og bøker relatert til det aktuelle temaet. I tillegg til forskningen har han arbeidet i ca 15 år med elever som har alvorlige atferdsvansker.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.