Traumeforståelse og traumebevisst tilnærming i barnehage og skole

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 15. okt. kl. 14:00 - tirsdag 22. okt. kl. 14:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

01.10.2024

Pris

500,- (Medlem)

1 000,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Kurset har som målsetting å gi deltakerne en grunnforståelse av hvordan traumer kan påvirke barns utvikling, og hvordan vi kan være gode voksne i møte med dem.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Del 1: 15. oktober kl. 14 til 17
Del 2: 22. oktober kl. 14 til 17

Kurset er digitalt. Det vil bli tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Målgruppe: barnehagelærere, lærere i skolen, barnehagestyrere, skoleledere, sosiallærere, rådgivere og PPT-rådgivere

Målsetting: Å få en grunnforståelse av hvordan traumer kan påvirke barns utvikling, og hvordan vi kan være gode voksne i møte med dem

Kurset vil ha en innledning om hjernens utvikling, og hvordan den nevrologiske utviklingen kan påvirkes av traumer.

  • Hvordan dette påvirker barnets handlingsrepertoar, og hvordan kan vi se det igjen på atferd.
  • Når symptomet ikke er problemet, men løsningen på problemet for barnet.
  • Toleransevinduet, vårt og deres
  • Kombinasjonen av høy alarmberedskap og lav reguleringsstøtte

Hoveddelen av kurset vil ha fokus på hvordan lykkes med en traumebevisst tilnærming i barnehage og skole:

  • Hva ansatte i barnehage og skole kan gjøre for å hjelpe disse barna
  • Å lete etter atferdens funksjon for barnet
  • Barn som ikke finner ro (behov for samregulering av sterke følelser)
  • Å møte barnets følelser, men samtidig sette grenser
  • Hvordan hjelpe barn med å få en mer velfylt verktøykasse
  • Hvem er jeg i møte med barn som strever?

Om kursholderen:
Inger Lise Andersen er klinisk sosionom, som har arbeidet tett på sårbare barn i snart 25 år. Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidet i Vest-Agder, spesielt med tema knyttet til seksuelle overgrep mot barn, som tiltaksutvikler, foreleser, leder, veileder og fagbokredaktør. Siden 2010 har hun arbeidet med å implementere traumebevisst tilnærming i ulike etater.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.