Tilpasset opplæring for barn med stort læringspotensial

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 23. okt. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

09.10.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Man antar at barn med stort læringspotensial utgjør 10-15% av elevene i norske klasserom. Hvordan finner vi disse elevene? Og hvordan tilpasser vi undervisningen til dem? Dette kurset vil gi deg noen svar på dette.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: lærere og ledere i grunnskolen, PPT, lærerstudenter

Mange av elevene med stort læringspotensial opplever ikke at de er en del av et læringsmiljø som motiverer dem eller gir dem faglige utfordringer. Dersom skolen ikke klarer å identifisere dem og deres behov, er det en risiko for at de utvikler sosiale og adferdsmessige utfordringer. Da disse elvene er ikke en ensartet gruppe, er det flere ting læreren må se etter for å gjenkjenne dem.
Det er viktig for disse elevene at skolen vet at de har et stort læringspotensial, og anerkjenner at de har andre behov og forutsetninger enn de andre elevene.

I dette kurset vil deltakeren blant annet få lære litt om

  • behovene til barn med stort læringspotensial
  • hvordan en kan identifisere disse elevene
  • tiltak og anbefalinger som kan implementeres for å bedre støtte barn med stort læringspotensial
  • praktiske eksempler fra alle trinn på barneskolen
  • ledelse av utviklingsarbeid generelt og knyttet til elever med stort læringspotensial spesielt

 

Om kursholderne:
Synnøve Hjertaker er rektor ved Garnes skule i Bergen. Garnes skule har over to år hatt Dekomp-samarbeid med NLA Høgskolen om hvordan lærere kan tilrettelegge for elever med stort læringspotensial i ordinær undervisning. Nå har de utviklet noen praksiser de gjerne deler med andre, blant annet i Bergen kommune sin veileder.
Gila Hammer Furnes er førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen. Furnes er med i forskningsprosjektene Evnerike elever og Skoleledelse i møte med evnerike elever. Hun er leder for forskergruppen Barn med stort og ekstraordinært læringspotensial.
Gunnvi Sæle Jokstad er dosent i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning ved NLA Høgskolen. Hun er prosjektleder i forskningsprosjektet Elevers opplæringsrett, dybdelæring og berikelse gjennom tilpasset opplæring, et samarbeidsprosjekt mellom forskergruppen, Ulsetskogen skole, foreldreforeningen Lykkelige barn og Talentsenteret for realfag i Bergen. Fra 2021-2024 var Jokstad leder for forskergruppen Barn med stort og ekstraordinært læringspotensial.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.