TA DEG SAMMEN! Lærers møte med barns motstand i barnehage og skole

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 25. jan. kl. 17:00 - 19:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

25.01.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Lærerprofesjonens etiske råd har invitert Hedvig Montgomery til vår årlige januarkonferanse. I en tid der flere rapporterer om vold og trusler i skole og barnehage, vil vi benytte denne kvelden til å belyse hvordan lærere kan forstå og møte barn som uttrykker seg på måter som utfordrer fellesskap i barnehage og klasserom.

Arrangør: Lærerprofesjonens etiske råd

Tid: Torsdag 25. januar kl 17.00 – 19.00
(skole 17.00 – 18.00, barnehage 18.00 – 19.00)

Sted: Konferansen streames, men vi inviterer også til fysisk deltakelse i Lærernes Hus, Osterhaus gate 4a, 0183 Oslo. 

 

PROGRAM - SKOLE (17.00-18.50)

17.00–17.05 Velkommen ved rådsleder Ingunn Folgerø

17.05–17.50 Vold og trusler i skolen – når elevens beste skal telle med
Er vi på rett spor når vi omtaler barn som voldelige og truende? Møter vi elevers frustrasjon i tråd med profesjonsetiske verdier og barnets beste? Lærer Marius Andersen innleder om ansattes ansvar for å sikre et helhetlig bilde av situasjonen, om ydmykhet og om reelle vurderinger av barnets beste. Vi inviterer psykolog Hedvig Montgomery og Ombud for barn og unge, Bodil Houg, inn i diskusjonen om hva som er elevens beste når frustrasjon gir seg utslag i vold og trusler. Vi vil også problematisere Laget rundt eleven, og hvordan det kan påvirke lærers relasjoner til elevene både positivt og negativt. Settes læreren på sidebenken?

Debattleder:
Ingunn Folgerø

 

 

PROGRAM - BARNEHAGE (18.00-18.55)

18.00–18.05 Velkommen ved rådsleder Ingunn Folgerø

18.05–18.55 Barns gråt
Skal du overse, anklage eller anerkjenne barn som viser motstand gjennom gråt og andre følelsesuttrykk? Rådene, metodene og praksisene er mange, men er de til barnets beste? Noen profesjonsutøvere lener seg på programmer, mens andre handler ut fra vane og egne reaksjoner på gråten. Hvilken plass har profesjonsetikken og vitenskapen i vår tilnærming til barns motstand? Vi avslutter med noen ideer om hvordan du og dine kollegaer kan utvikle en profesjonsetisk bevissthet rundt disse spørsmålene. Birgitte Fjørtoft, redaktør i Barnehagefolk, innleder og inviterer psykolog Hedvig Montgomery og professor Solveig Østrem til dialog om barnets beste i situasjoner med sterke følelsesuttrykk.

Debattleder:
Birte Simonsen – rådsmedlem og tidligere lærerutdanner

 

Konferansen er gratis og åpen for alle. Enkel servering.

Ansvarlig for konferansen

Avbildet: Ingunn Folgerø
Ingunn Folgerø

leder av Lærerprofesjonens etiske råd