"Skal vi leke?"

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 12. juni kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

12.06.2024

Pris

250,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke Medlem)

0,- (Gratis for medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Jessica Maria Wilhelmsen
E-post: [email protected]
Telefon: 40859030

Velkommen til dette digitale kurs på Zoom, hvor du som barnehagelærer kan få tips og triks til hvordan og hvorfor arbeide med lek gjennom prosjektarbeid. 

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Barnehagelærere

Dette praktiske kurset vil rette søkelyset mot hvordan prosjektarbeid kan bidra til å fremme lek og inkludering mellom alle i barnehagefellesskapet. Ved å gi alle barn de samme referansene, sikrer vi at alle har like muligheter til å delta og bidra i leken.  

I dette kurset vil kursholderne komme inn på hvorfor de brenner for lek og prosjektarbeid. I tillegg vil de berøre spørsmål som: 

  • Hvorfor er det viktig å sette av tid til lek?
  • Hvordan starte et prosjektarbeid?
  • Hvordan skape gode lekemiljøer ute og inne? 
  • Hvordan berike leken med rekvisitter og utkledningsklær?  

Kurset vil også ta opp hvordan involvere alle ansatte til å bli aktive deltakere i leken, enten som medspillere, rekvisitører eller scenografer.  

Ønsker du inspirasjon til hvordan arbeide med lek gjennom prosjektarbeid så er dette kurset for deg. Velkommen!  
 
Presentasjon av kursholdere:  
Kristin Meyer Ringstad har jobbet som pedagogisk leder i barnehage siden 2008. Hun har en masterutdanning i barnehagepedagogikk og profesjonsetikk. Kristin er opptatt av barns lek og barnehager som vekker både barna og de ansattes lekelyst. 

Kristin Hove-Ødegård har lang fartstid fra barnehageyrket, og arbeider nå som styrer. Hun er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i ulike mastermoduler for ledere. Kristin brenner for utviklingsarbeid og endringsprosesser som skaper et felles engasjement og kollektive læringsprosesser.