Nysgjerrig på chat gpt?

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 23. jan. kl. 14:30 - tirsdag 30. jan. kl. 14:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

23.01.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Jessica Maria Wilhelmsen
E-post: [email protected]
Telefon: 40859030

Gratis webinar for medlemmer i Utdanningsforbundet om Ai og Chat GPT. Hvordan kan lærerne bruke det selv, og hva kan elevene bruke det til?

Målgruppe: Kun for medlemmer i Utdanningsforbundet

Arbeidsform: Webinarene vil foregå på Zoom og går over to ettermiddager.

Del 1: 23. januar, kl. 14.30-16.00

Del 2: 30. januar, kl. 14.30-16.00

Dette kurset tar utgangspunkt i at KI har kommet for å bli, og er ment som en begynneropplæring for deg som ønsker å ta det i bruk.

Kurset vil blant annet ta for seg

  • Hva en språkmodell er. Hvordan den virker. Hva den kan og ikke kan. Hvorfor språkmodeller er et avansert språkverktøy og ikke en kilde
  • Fusk og fanteri – og løsningen på denne utfordringen
  • Hvordan språkmodeller kan hjelpe i alle steg i en læringsprosess. Hva som er god hjelp, og hva som er for mye hjelp.
  • Eksempler på hvordan lærere kan bruke KI i sitt eget arbeid, og hvordan KI kan brukes i klasserommet.


Presentasjon av kursholder:
Kursholder er Odin Nøsen som til daglig arbeider som rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Randaberg kommune. Han har tidligere vært IT-konsulent, lærer og skoleleder, og har bred praktisk erfaring med en rekke ulike IT-løsninger både i klasserommet og på serverrommet.

Våren 2023 laget Odin tjenesten “AI i Randabergskolen” som den første løsningen til bruk i skolen. I denne nettressursen får alle lærere og elever tilgang til OpenAI sine språkmodeller og opplæring i hvordan de skal bruke dem på en god måte i skolearbeidet.

I tillegg er Odin en av Spillpedagogene og medforfatter av boken “Spillpedagogikk”, og han har holdt utallige kurs og arbeidsøkter for elever og lærere og bruk av dataspill i undervisning.