Nobelinstituttets lærerkurs 2024

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 14. mars kl. 08:45 - fredag 15. mars kl. 14:30

Det Norske Nobelinstitutt

Henrik Ibsens gate 51, 0255 Oslo

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

14.02.2024

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Nå har du mulighet til å være med. Send søknad innen 14. februar. Utdanningsforbundet disponerer 16 plasser.

Det Norske Nobelinstituttet har gjennom en årrekke kunnet tilby lærere et spennende fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder.

Nobelinstituttets lærerkurs vil i år rette søkelys på krigen i Palestina, den
politiske relasjonen mellom Israel og USA, Russland under og etter Putin, en regelstyrt verdensorden under press, demokratiets tilstand i USA i forkant av presidentvalget, samt normative perspektiver på territoriell annektering.

Forelesere er seniorforsker Jørgen Jensehaugen (PRIO), forsker 1 Julie
Wilhelmsen (NUPI), professor Øyvind Østerud (UiO), professor Bjørn Erik
Rasch (UiO), førsteamanuensis Hilde Eliassen Restad (ONH), og
forskningsprogramleder Kim Angell (Det Norske Nobelinstitutt).
Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad vil orientere om fredsprisen og Den
Norske Nobelkomiteens arbeid.

Det er satt av tid til diskusjon etter hvert foredrag, og vi ønsker aktive og engasjerte deltakere!

Målgruppe: Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen (8.-10. trinn) og i videregående skole som underviser i samfunnsfagene, men lærere med interesse for kursets innhold oppfordres også til å søke.

Praktisk informasjon
Utdanningsforbundet disponerer 16 plasser av totalt 20 plasser på kurset.  Kurset er ikke åpent for deltakere som har deltatt på disse kursene i løpet av de siste fem årene.

Deltakerne bestiller og dekker reise og overnatting selv. Deltakere vil få lunsj begge dager under kurset, samt middag 14. mars. Øvrige kostnader til kost og losji må deltakerne dekke selv.

Vi forutsetter at de som deltar rapporterer til sine kolleger etter kurset.
De som søker må være sikre på at de vil få permisjon.