Når matematikk blir vanskelig

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 24. sep. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

10.09.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette kurset vil ta for seg noen vanlige utfordringer som påvirker mestring i matematikk og vise hvordan vi kan møte dem i opplæringen.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Matematikklærere i grunnskolen, PPT, pedagogstudenter

Kurset er digitalt. Det vil bli tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Det meste av forskningen om matematikkvansker tar for seg personer som har store vansker med å forstå mengder og automatisere tallfakta. Det er viktig å oppdage og tilrettelegge for disse elevene. Samtidig er det faktisk ikke de som utgjør flertallet av elever som strever i matematikkfaget. Det er mange andre årsaker til at elever synes matematikk er vanskelig. 

Å forstå og mestre matematikk krever mer enn tallforståelse og regneferdigheter. Tre eksempler på vanlige utfordringer som også påvirker mestring i matematikkfaget er lese- og skrivevansker, språkvansker og nonverbale vansker. 

I dette kurset skal vi møte tre elever som på hvert sitt vis strever betydelig i matematikkfaget. Vi skal gå inn i hva som kjennetegner deres utfordringer, og komme med konkrete eksempler på hvordan tilrettelegging kan hjelpe dem å utnytte sine styrker og kompensere for deres utfordringer.  Kurset vil fokusere på tilrettelegging som kan gjøres i klasserommet og som gjør matematikken mer tilgjengelig for alle.

Om kursholderen: 
Irina Jensø er for tiden PP-rådgiver i Drammen kommune. Hun har tidligere arbeidet i Statped som seniorrådgiver med spesialområde matematikkvansker, og var i perioden 2018-2022 faglig ansvarlig for Statpeds katalogkurs om matematikkvansker. Hun er særlig opptatt av spørsmålet om hvordan en kan legge til rette for en inkluderende matematikkopplæring for elever på tvers av ulike styrker og utfordringer

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.