Når foreldre ruser seg

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 04. april kl. 14:00 - 15:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

04.04.2024

Pris

250,- (Medlem av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Student (Medlem av Pedagogstudentene))

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Jessica Maria Wilhelmsen
E-post: [email protected]
Telefon: 40859030

Rusproblematikk i familien er dessverre virkelighet for mange barn og unge. På dette kurset vil foredragsholderne gi konkrete råd og tips om hvordan du som lærer i barnehage og skole kan oppdage disse barna - og hvordan du kan hjelpe.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Barnehagelærere, lærere og alle andre som kommer i kontakt med barn, unge og deres foreldre.

Rusproblematikk i familien er dessverre virkelighet for mange barn og unge. Forståelse av hvordan dette påvirker trivsel og læring er essensielt for at barnehagelærere og lærere skal kunne gi god støtte og veiledning.

Med rusproblemer og psykiske vansker følger ofte stigma og skam. Barn og unge med foreldre som har problematisk bruk av rusmidler blir ofte ikke sett, beskyttet eller snakket med. Dermed står de i fare for selv å utvikle problemer.

I dette praktiskrettede kurset vil foredragsholderne vise til hvilke tegn barnehagelærere, lærere og andre ansatte i skole og barnehage kan se etter for å oppdage disse barna/elevene. Kurset vil i tillegg inneholde konkrete tips til hvordan forberede og gjennomføre den vanskelige samtalen med elev og foreldre.

Presentasjon kursholdere:
Turid Wangensteen er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, og har master i moderne forvaltning og doktorgrad som handler om barn og unge som har foreldre med rusproblemer. Hun har jobbet mange år som behandler, i ledelse og nå som forsker i Tyrili, som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet.

Martine Kihle Dalsrud er utdannet grunnskolelærer og jobber som lærer. Hun har også en videreutdanning i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid, og er i et mastergradsforløp i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. Martine har tidligere vært fagansvarlig i Organisasjonen Barn av Rusmisbrukere, hun har selv vokst opp med foreldre med rusproblemer.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.