Lederjuss: Taushetsplikt i barnehage og skole

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 23. april kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

23.04.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette kurset er et gratis tilbud til Utdanningsforbundets ledermedlemmer. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak, det er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Målgruppe: Utdanningsforbundets ledermedlemmer i skole og barnehage.

Ledere i skole og barnehage må ofte i sitt arbeid  vurdere reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. I dette webinaret vil vi se nærmere på:

  • Hvilke opplysninger som er underlagt taushetsplikten og hva taushetsplikten innebærer?
  • I hvilken grad det er gjort unntak/begrensninger fra taushetspliktreglene som åpner for å meddele opplysninger ved samarbeid med andre.
  • I hvilke tilfeller ledere i skole og barnehage har opplysningsplikt til andre forvaltningsorganer

Webinaret vil foregå på Zoom. Lenke blir sendt ut nærmere dato for arrangementet.
Dersom du ikke mottar e-post med lenke til kurset ber vi deg sjekke søppelposten din. Ved påmelding vil du motta en e-post fra [email protected]

Kursholdere er Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard, advokat, Utdanningsforbundet og Ruth-Line Walle-Hansen, advokat og leder av seksjon for juridiske spørsmål, Utdanningsforbundet.

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Det vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.