Inkludering og tilrettelegging i kroppsøvingsfaget i grunnskolen

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 09. april kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

22.03.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Hvordan kan vi forstå og arbeide med faget kroppsøving for å oppfylle intensjonene i LK20? Hvordan kan vi legge til rette for at det er formålet med faget og kjerneelementene som danner grunnlaget for undervisningen, og ikke bare kompetansemålene? Dette er spørsmål som tas opp på kurset.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Kroppsøvingslærere i grunnskolen


Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter er et av kjerneelementene i kroppsøvingsfaget. Det beskrives blant annet at Elevene skal løse utfordringer og oppgaver i et læringsfellesskap og kunne reflektere over samspill, samhandling og likeverd […] Det innebærer å anerkjenne ulikhet og inkludere alle, uavhengig av forutsetninger.

Målet med kurset er å bidra til en bredere forståelse for hva det vil si å jobbe anerkjennende og inkluderende i faget kroppsøving, i tråd med læreplanens intensjoner.
Kurset vil blant annet omhandle tolkning og forståelse av LK20 og sentrale begreper som kompetanse, øving, ferdigheter og innsats relatert til kroppsøving. Basert på dette er målet å utfordre deg som kursdeltager på hvordan du tenker om elevene og om faget. Gjennom kurset vil du også få tips til både arbeidsmetodikk og litteratur som kan bidra i din utvikling som kroppsøvingspedagog i grunnskolen.

Opptak av kurset vil være tilgjengelig i 14 dager for alle påmeldte deltakere.

Om kursholderne:
Kjersti Mordal Moen er professor ved Institutt for idrett og kroppsøving, Høgskolen i Innlandet. Hun underviser i pedagogikk på kroppsøvingslærerutdanningen, og er spesielt opptatt av læring i høyere utdanning. Hennes forskningsområder er knyttet til kroppsøvingslærerutdanning, praksis i kroppsøvingslærerutdanning og kroppsøvingsfaget.
Knut Westlie er førstelektor i profesjonsrettet pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor han underviser på bachelor- og masterutdanningene i kroppsøving og idrett. Han har arbeidet som lærer i grunnskolen i over 20 år. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom pedagogikk og sosiologi med fokus på skole og kroppsøving.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.