Karrierelæring i videregående opplæring

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 06. nov. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

23.10.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Karrierelæring handler om å utvikle kompetanse som gjør oss i stand til å håndtere liv, læring og arbeid på en reflektert måte, uansett hvilke utfordringer vi møter underveis. Det bør dermed få en naturlig plass innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Men karrierelæring egner seg også godt i tverrfaglige opplegg med både fellesfag og programfag.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: rådgivere, skoleledere og lærere i VGO

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. I ungdomsskolen har de faget utdanningsvalg, og yrkesfagene har yrkesfaglig fordypning, men for de studieforberedende utdanningsprogrammene finnes det ikke et eget fag for dette. I rapporten Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen blir det satt ord på hvordan en kan jobbe for nå ambisjonene om bedre karrierelæringsarbeid på skolene. Et punkt som fremheves er å ha felles forståelse, tydelige mål og et opplevd eierskap til karriereveiledning på hver skole. Et annet er hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom de ulike aktørene, både på skolen og med andre utenfor skolen. Dette webinaret har som mål å vise hvordan en kan tilnærme seg disse ambisjonene.

Karrierelæring handler om å utvikle kompetanse som gjør oss i stand til å håndtere liv, læring og arbeid på en reflektert måte, uansett hvilke utfordringer vi møter underveis. Det bør dermed få en naturlig plass innenfor det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Men karrierelæring egner seg også godt i tverrfaglige opplegg med både fellesfag og programfag.

Kursdeltakerne vil blant annet få

  • en innføring hva karrierelæring er
  • en forståelse for hvorfor det er så viktig for eleven at skolen har et helhetlig opplegg for karrierelæring
  • konkrete tips om hvordan en kan drive karrierlelæring i skolen
  • en innføring i verktøyet karriereknappene som refleksjonsverktøy
  • Karriereknappene i praksis – hvordan knytte dem til kompetansemål i fag og de tverrfaglige temaene og overordna del av LK20?

Om kursholderen:
Jørund Leiv Walseth er rådgiver ved Firda videregående skole. Han er nestleder i sentralstyret i Rådgiverforum Norge og sitter i karrierekoordineringsenheten til Vestland Fylkeskommune.

Kurset arrangeres i samarbeid med:

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.