Hvordan tilrettelegge for elever med dysleksi i klasserommet?

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 18. sep. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

04.09.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Vet du hvordan du kan tilrettelegge din undervisning for elever med dysleksi? Dette kurset gir deg praktiske og gjennomførbare tips som kan endre skolehverdagen for dine elever.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: lærere, PPT, pedagogstudenter, alle andre interesserte

Kurset er digitalt. Det vil bli tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Vet du hvordan du kan tilrettelegge din undervisning for elever med dysleksi? Dette kurset gir deg praktiske og gjennomførbare tips som kan endre skolehverdagen for dine elever.

Dysleksi er en spesifikk lese- og skrivevanske. Ettersom det er en høyfrekvent vanske, er det svært viktig med god kunnskap om denne vansken. Dette kurset vil gi deg en innføring i hva dysleksi er, og hvilke tilleggsvansker det er vanlig å ha når man har dysleksi. Videre vil du få kunnskap om hvordan fange opp elever i risikosonen, slik at større vansker kan forebygges. 

For å kunne sikre denne elevgruppen like opplæringsmuligheter som sine medelever, har det avgjørende betydning at det tilrettelegges på best mulig måte. Det er viktig at elevene kan kompensere for sine lese- og skrivevansker, og som lærer har du ansvar for denne opplæringen. Gjennom kurset får du innsikt i hvilke hjelpemidler som elever med dysleksi bør bruke, og hvordan du kan legge til rette for opplæring og oppfølging. 

Kursholder:
Vigdis Lothe Waaler er spesialpedagogisk koordinator, Rustad barneskole, Ås kommune. Hun er også spesialpedagogisk konsulent for Dysleksi Norge.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.