Hvordan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 22. april kl. 13:00 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

22.04.2024

Pris

250,- (Medlemmer av Utdanningsforbundet)

500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette er kurset for deg som ønsker mer kunnskap om de psykologiske prosessene som påvirker den som skal gi omsorg. Kurset vil handle om hvordan egenomsorg, kollegastøtte og ivaretagende kultur på skolen kan forebygge og reparere omsorgstrøtthet blant lærere.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Lærere, skoleledere, ansatte i PPT

Stadige møter med elever med psykologiske utfordringer og deres atferd kan gi konsekvenser for lærerens tenkning, følelser samt motivasjon. Å forstå egne psykologiske prosesser som oppstår via empati, dreier seg ofte dypest sett om å få kontakt med andres avmakt som vekker vår avmakt.

Det er viktig å bli bevisst sin egen rolle og egne grenser i møtet med elever som har liten evne til å se seg selv utenfra, er krenkbare, har uregulert atferd, strever med psykisk smerte, ruser seg, og tar mye oppmerksomhet i timene.

Foredragsholder vil gi fenomenforståelse vedrørende omsorgstretthet. Videre vil han forsøke å gi råd om hvordan man kan unngå, og reparere omsorgstretthet. 

En bedre ansvarsfordeling mellom instanser som hjelper barn, ungdom og familier kan gjøre det mulig å sette grenser for din profesjonsutøvelse som lærer. Slik selvavgrensning er ment å beskytte deg mot omsorgstretthet. Avgrensningen kan også kanalisere mer av din innsats inn mot essensen av lærergjerningen, nemlig å være en drivende god pedagog med kjærlighet til faget du formidler.

Egenomsorg og selvbeskyttelse er sentralt i innsatsen mot omsorgstretthet. Det samme er fagutvikling og bruk av ny kunnskap i jobben som lærer. Dette gjelder særlig dersom kunnskapen gir framtidstro og mestring for læreren. Didrik Hægeland sitt kurs vil også bidra med slik fagutvikling ved å formidle ny kunnskap om tenåringshjernen. 

Didrik Hægeland er en engasjert psykolog og foredragsholder, som formidler denne kunnskapen på en lettfattelig og inspirerende måte som blir anvendelig for læreren i klasserommet. 

Kurset er utprøvd blant lærere en rekke ganger og tilbakemeldingene er svært positive. 

Hægeland arbeider som psykologspesialist ved Lovisenberg DPS, hvor han er barneansvarlig. Han er tidligere leder for Alternativ til Vold i Drammen. Han har forelest både i inn- og utland om omsorgssvikt, vold og traumatisk stress samt konsekvenser for hjelperne når det gjelder omsorgstretthet.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.