Historisk empati, perspektiver og sammenhenger

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 18. mars kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

18.03.2024

Pris

250,- (Medlem)

0,- (Medlem av Pedagogstudentene)

500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette er kurset for deg som lurer på hvordan læreplanenes målsetninger om at elevene skal lære historisk empati kan realiseres i klasserommet, og som leter etter praktiske tips til hvordan det kan gjøres. Kurset foregår på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Historielærere i ungdomsskole og videregående skole, pedagogstudenter

Dette er kurset for deg som lurer på hvordan læreplanenes målsetninger om at elevene skal lære historisk empati kan realiseres i klasserommet, og som leter etter praktiske tips til hvordan det kan gjøres.

Kursets målsetting:
Deltakerne får kunnskapen de trenger for å utvikle elevenes historiske empati i samsvar med Fagfornyelsen. 

For å forstå mennesker fra andre tider og kulturer enn oss selv trenger vi å forstå deres perspektiv på verden og betingelsene de levde under. Kurset vil gi en praktisk innføring i hvordan lære elevene å unngå synsing, føleri og ekkokammer og heller ta informerte beslutninger om hvordan de forstår andre mennesker, men også seg selv som produkt av egen tid.

I kurset får du presentert en modell for utvikling av historisk empati, samt flere eksempler på undervisningsopplegg og hvordan vurdere elevenes historiske empati. Du vil også lære hvordan utvikling av historisk empati også lærer elevene å mestre livene sine og utøve medborgerskap.

Presentasjon av kursholderen:
Ketil Knutsen er professor i historie og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger, hvor han forsker på skolens og politikkens historiebruk. Han har undervisningserfaring fra både grunnskole og videregående skole.

Avbildet: Ketil  Knutsen
Ketil Knutsen

professor i historie og historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.