Gode foreldrerelasjoner

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 17. okt. kl. 14:30 - 16:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

03.10.2024

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke-medlem)

0,- (Medlem av Lærerstudentene - gratis)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette kurset vil gi håndfaste råd og tips om hvordan du kan jobbe målrettet for å få til et godt skole–hjem-samarbeid.  

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Målgruppe: Lærere i grunnskolen og pedagogstudenter

Kurset er digitalt. Det vil bli tatt opptak som er tilgjengelig for påmeldte deltakere i 14 dager.

Ifølge opplæringslova er alle lærere ansvarlige for samarbeidet mellom skole og hjem. Fordi alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø, er et velfungerende skole–hjem-samarbeid avgjørende. Og i dette arbeidet er foreldrene en viktig ressurs. 

Kurset vil ta opp det strategisk arbeidet med å skape trygge og robuste foreldregrupper, og vil blant annet komme inn på

  • Mulighetene hverdagen kan gi til å etablere trygge og robuste relasjoner med foreldregruppen
  • Tips og råd til hvordan man kan bruke foreldremøter for å forebygge for krevende samarbeidsprosesser.  
  • Den profesjonelle dialogen med enkeltforeldre

Kurset vil også komme inn på hvordan man kan manøvrere i krevende samarbeidsprosesser. 

Om kursholder:
Pernille Grepp Knutsen har jobbet over 20 år i skolen, både som lærer, mellomleder og rektor. Nå jobber hun som prosjektleder ved Høyskolen i Innlandet og samarbeider tett med skoler og barnehager om å videreutvikle kompetanse til det beste for barn og elevers helse, trivsel og læring. 
I tillegg til lærerutdanning, har Pernille en master i skoleledelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har skrevet boken «Gode foreldrerelasjoner» sammen med Cecilie Dalland og holder foredrag for foreldre, lærere og skoleledere om temaet.  

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.