Lederjuss: Forvaltningsloven

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 15. okt. kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

15.10.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Dette kurset er et gratis tilbud til Utdanningsforbundets ledermedlemmer. Webinaret vil foregå på Zoom. Det blir gjort opptak, det er tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset periode.

Målgruppe: Utdanningsforbundets ledermedlemmer i barnehage og skole.

Kurset er et medlemstilbud, forbehold medlemmer av Utdanningsforbundet.

Webinaret er gratis og vil foregå på Zoom. Meld deg på for å få lenke. Det blir gjort opptak, som vil være tilgjengelig for påmeldte deltakere i en begrenset periode. 


Forvaltningsloven er svært relevant for alle ledere i offentlig barnehage og skole.

I dette webinaret vil vi se nærmere på følgende temaer:

  • Hva regulerer forvaltningsloven og hvem er bundet av forvaltningsloven?
  • Kort om ulike begreper – Hva er et enkeltvedtak? Hva er en forskrift? Hvem er part i en sak?
  • Alminnelige regler om saksbehandlingen
  • Saksforberedelse ved enkeltvedtak – partsinnsyn
  • Klage og omgjøring
     

Deler av webinaret kan også være relevant for ledere i privat sektor, da forvaltningsloven i enkelte tilfeller kan komme til anvendelse for private rettssubjekter når de for eksempel utferdiger en forskrift eller fatter et vedtak.

Kursholdere er Jonas Thorsdalen Wik, advokat og Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard, advokat, begge ansatt i seksjon for juridiske spørsmål i Utdanningsforbundet.