Unios klimakonferanse 2024

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 11. april kl. 09:00 - 15:30

Vika Atrium

Vika Atrium

Vis i Google Maps

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter. Konferansen er gratis.

Målgruppe: Arbeidsgivere, politikere og tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen (og andre som er interessert i klimapolitikk)

Hensikten med konferansen er å få mer kunnskap om klima- og bærekraftspolitikk og hvilke drivere og målsettinger som finnes på området. Vi ønsker å belyse hvordan vi skal nå nullutslippssamfunnet og hvilken rolle offentlig sektor og partene i arbeidslivet har og bør ta i det grønne skiftet. På konferansen blir det innlegg, samtaler og ikke minst debatt. Vi presenterer også en rykende fersk undersøkelse om fagforeningene og klimapolitikk.

Møteleder og moderator på Unios klimakonferanse er Erik Aasheim.

Konferansen er gratis. Begrenset antall plasser.