Styrerkonferansen 2022

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 07. nov. kl. 10:00 - tirsdag 08. nov. kl. 15:30

Clarion The Hub

Biskop Gunnerus' gate, 0155 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

10.10.2022

Pris

3 000,- (Medlem)

4 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det man som en person kan makte. Tema på årets styrerkonferanse er styrerrollen i endring. Møt bl.a. Tonje Brenna, Hege Valås, Mimi Bjerkestrand, Solveig Østrem, Kjell Aage Gottvassli og Abid Raja.

Priser
Konferanseavgift kr 3000 (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 4500 (andre)
I tillegg håper vi du vil være med på felles middag 7. november på The Hub, kr. 580,-

Overnatting
Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Det må bestilles og betales av den enkelte. Lenke til rombestilling Clarion The Hub

7. november

10.00–10.45
Åpning av konferansen
Tonje Brenna, kunnskapsminister og Hege E. Valås, nesteleder, Utdanningsforbundet

10.45–11.30
Kollegaveiledning i barnehagen – styrerens rolle
Hege Fimreite, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet

11.30–11.45 Pause

11.45–13.00
Barnehagens formål – hva styrer utviklingen?
Christian Eidevald, dosent i førskoledidaktikk, Göteborgs universitet og forskningsansvarlig ved Förskoleförvaltningen i Göteborg

Foredraget etterfølges av en samtale mellom Eidsvald, Mimi Bjerkestrand, direktør, etat for barnehage, byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og en styrer

13.00–14.00 Lunsj

14.00–15.30
Hvilken betydning har oppbemanningen hatt og hvordan har man organisert oppgavene?
Hilsen fra Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg
Innledning ved Karin Hognestad, leder for senter for barnehageforskning, institutt for humaniora, idretts – og utdanningsvitenskap

Foredraget  etterfølges av en samtale mellom Hognestad, en styrer og en barnehagelærer/tillitsvalgt

15.30–15.45 Pause 

15.45–16.45
Ansatte med masterkompetanse – hva nå?
Solveig Østrem, professor, Oslo Met

Kommentarer ved Elise H. Klungtveit (PS) og en styrer

16.45–17.30
Hvordan tåle endringer?
Mads Nordmo Arnestad, førsteamanuensis, BI Campus Bergen, Institutt for ledelse og organisasjon

20.00 Middag

8. november

09.15–10.00
Styrerrollen i endring?
Ann Kristin Larsen, dosent, OsloMet

10.00–11.30
Hvordan jobbe med sykefravær? 
Rakel Malene Solbu, prosjektleder, Bransjeprogram barnehage 
Ruth-Line Meyer Walle-Hansen, jurist, Utdanningsforbundet
Anne Buhaug, styrer/enhetsleder, Brøset barnehage i Trondheim. 

Innledingene etterfølges av en samtale mellom Solbu, Walle-Hansen og Buhaug. Samtalen ledes av Hege E. Valås, nestleder i Utdanningsforbundet.

11.30–12.30 Lunsj 

13.00–14.00
Min skyld - en historie om frigjøring
v/Abid Raja, tidligere kultur- og likestillingsminister, medlem i utdannings- og forskningskomiteen 

14.00–14.15 Pause

14.15–15.15
Styrerrollen – utvikling i barnehagen og utfordringer for barnehageleiarern som strategisk aktør 

Kjell Aage Gotvassli, professor emeritus, Nord universitet og Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning

15.15 Avslutning

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.