Styrerkonferansen 2021

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 10. nov. kl. 11:00 - torsdag 11. nov. kl. 15:30

Biskop Gunnerus' gate, 0155 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

08.10.2021

Pris

4 500,- (Ikke-medlem)

3 000,- (Medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Er det plass til styrerens faglighet mellom en eier som stadig gjør flere faglige valg på vegne av alle – og barnehagelærere som har metodeansvar og faglig autonomi? Hva med styrerens faglige rom? Vi ønsker velkommen til konferanse på The Hub.

På årets styrerkonferanse vil vi løfte fram ulike sider ved styring, ledelse og profesjonelt skjønn. Se programmet for detaljer og foredragsholdere.

Priser:
Konferanseavgift kr 3000 (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 4500 (andre)
I tillegg håper vi du vil være med på felles middag 10. nov. på The Hub, kr 560

Overnatting
Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Det må bestilles og betales av den enkelte. Vi oppfordrere selvsagt til å overnatte på The Hub, men det er mange andre gode overnattingsmuligheter i Oslo sentrum.

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo
https://anker-hotel.no/

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

DAG 1

11.00–11.45
Åpning av konferansen
Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet og kunnskapsministeren

Samtale mellom kunnskapsministeren og Steffen Handal, ledet av Morten Solheim


11.45–12.45
Regelstyring og profesjonell utvikling
Er styrernes ledelse rammet inn av godt og nødvendig lovverk? Hva betyr den nye aktivitetsplikten knyttet til paragrafen om barns psykososiale miljø? 
Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo og leder av Opplæringsutvalget
Heidi Skåtøy, rådgiver, Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø og Team Skyfritt

Samtale mellom Jon Christian Fløysvik Nordrum og Heidi Skåtøy, ledet av Turi Pålerud

12.45–13.45
Lunsj

13.45–15.45 
Hva er en god barnehageeier?
Kjetil Børhaug, professor, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Standardisering og faglig ansvar
Hanne Fehn Dahle, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

Evalueringen av rammeplanen viser at eiere og kommuner i ulik grad gjør faglige valg på vegne av barnehagene. Noen kommuner har formulert såkalte «faglige standarder», noen har gjort prioriteringer innenfor rammeplanen på vegne av alle barnehager, noen har vedtatt pakker og programmer som alle barnehager skal bruke. Andre overlater til styrere i den enkelte barnehage å utvikle den pedagogiske profilen. Hva gjør dette med styrerens rolle som ansvarlig for barnehagens pedagogiske profil og veivalg?

Samtale mellom Kjetil Børhaug og Hanne Fehn Dahle, ledet av Turi Pålerud.

15.45–16.00
Pause

 
Kl 16.00–16.45
Barnehagens språkarbeid – mellom fag og politikk
Barnehagens språkarbeid er et av de områdene som i sterkest grad har vært gjenstand for myndighetens interesse de siste årene. Har dette endret måten som barnehagene jobber med dette feltet. Hva har vært positivt og negativt med denne utviklingen?

Katrine Giæver, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet

 

16.45–17.15
Barnehagens betydning for en god oppvekst
Trine Lise Olsen, komiker, skuespiller og fosterbarn som brenner for å hjelpe barn og unge med en vanskelig start på livet!

20.00
Felles middag (egen påmelding)


DAG 2


09.00–10.00
Tidlig innsats – om myter, feilslutninger og urealistiske ambisjoner
Jon Kaurel, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet

10.00–11.00
Systematisk barnehagevurdering
Barnehagekjeden Espira mener at det bør lovhjemles at barnehageeier skal ha et system for å følge opp barnehagens kvalitet på en systematisk måte. Espira har utviklet et system for barnehagevurdering. De ansatte har medvirket i utviklingen og systemet gir rom for pedagogens skjønn og faglighet. Hvordan fungerer dette - trengs det en ny lovhjemmel for å sikre systematisk oppfølging? 

Pia Paulsrud, fag- og kvalitetsdirektør, Espira
Trond Kalhagen, avdelingsdirektør, Kultur og utdanning, KS,
Halvor Kolsrud, fylkesstyremedlem, Utdanningsforbundet, Oslo

11.00–11.15
Pause

11.15–12.00
Medbestemmelse og faglig utvikling
Handler medbestemmelse bare om lønn og arbeidsvilkår, eller kan tillitsvalgte bidra til økt faglig utvikling?
Hilde Holmeide Aandal, høgskolelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

12.00–13.00
Lunsj

13.00–14.00
Ledelse av god skjønnsutøvelse – Hvordan ta vare på initiativet og fagligheten hos barnehagelærerne og samtidig bidra til retning?

Samtale ledet av Morten Solheim

14.00 – 14.30 Pause?

14.30–15.30
Etikk for barnehagelærere- - hva med styreren?
Birte Simonsen, tidligere dekan ved UiA, lærer, lærebokforfatter og medlem av lærerprofesjonens etiske råd