Skolelederkonferansen 2024

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 30. okt. kl. 10:00 - torsdag 31. okt. kl. 15:00

Thon Hotel Arena

Nesgata 1, 2004 LILLESTRØM

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

01.10.2024

Pris

2 400,- (Medlem)

6 600,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Utdanningsforbundet inviterer til skolelederkonferansen 2024! Årets konferanse byr på et variert og aktuelt program. Hvordan lede i spennet mellom krav og forventninger? Hvem ivaretar lederen? Hvordan jobbe forebyggende mot vold og trusler i skolen? Muligheter og dilemmaer med kunstig intelligens.

Konferansen avholdes på Thon hotel Arena, Lillestrøm 30. og 31. oktober 2024.

Velkommen til årets skolelederkonferanse på Lillestrøm. Utdanningsforbundet inviterer til inspirerende dager med et variert program der du sammen med andre skoleledere får mulighet til å løfte blikket fremover, samtidig som relevante temaer og dagsaktuelle problemstillinger løftes opp på podiet. 

Til konferansen kommer bl.a. Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister, Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, Eirik Irgens, NTNU, Henning Fjørtoft, NTNU, Bård Fyhn, NHH, Grethe Hovde Parr, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Marte Blikstad-Balas, UiO, Harald Eia m.fl.

Onsdag 30. oktober

09.45 
Kulturelt innslag
10.00 
Åpning ved Geir Røsvoll, leder Utdanningsforbundet
10.15 
Hilsen fra Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
10.30 
Samtale mellom kunnskapsministeren og Geir Røsvoll
10.50 Pause
11.10 
Mellom hverdag og idealer – skoleledelse i en ny tid, Eirik Irgens, NTNU
12.00 Pause
12.20 
Irgens fortsetter 
13.00 Lunsj
14.00 
Parallell 1:
Mellomlederes rolle i skoleutvikling, med utgangspunkt i lese- og skriveopplæringen
Henning Fjørtoft, NTNU
Parallell 2:
Psykologisk trygghet: Skap en ledergruppe som får det beste ut av alle
Bård Fyhn, NHH
Parallell 3:
Statsforvalter og skoleledelse- på samme lag for elevens beste 
Grethe Hovde Parr, avdelingsdirektør, Statsforvalteren i Oslo og Viken
14.50 Pause
15.10 
Utdanningsforbundets undersøkelse blant rektorer om vold og trusler, May-Britt Heimsæter, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
15.30 
Det viktige arbeidet med å forebygge vold og trusler, Veronica Mothes, seniorrådgiver, Arbeidstilsynet
15.55   
Nytt kapittel 12 i Opplæringsloven og retten til å gripe inn, Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard, juridisk rådgiver, Utdanningsforbundet
16.40 Pause
17.00 
Å ta vare på andre handler også om å ta vare på deg selv, Rune Hunshamar

19.00  Middag

Torsdag 31. oktober

09.00 
Rettslig styring av skolen mellom forvaltning, politikk og pedagogikk, Jon Christian Nordrum, førsteamanuensis, Institutt for offentlig rett, UiO   
10.00 Pause  
10.30 
Kunstig intelligens, ekte skoleledelse: hva er de største dilemmaene, pedagogiske vurderingene og mulighetene du må ta stilling til? Marte Blikstad-Balas, professor, UiO
11.30 Lunsj 
12.30 
Læring i algoritmenes tidsalder - et innovasjonsprosjekt for didaktisk bruk av kunstig intelligens, Arne Bergan, prosjektleder og rådgiver, Kvalitet og utvikling i oppvekst, Asker kommune og Marie Olafsen, rådgiver digital læring skole, Kvalitet og utvikling i oppvekst, Asker kommune
13.15
Hvordan kan vi utvikle KI-kompetanse i profesjonsfellesskapet? Stine Malin Brynildsen, seksjonsleder for fagmiljøet IKT og læring ved Høgskolen i Østfold     
14.00 Pause     
14.15
Det store VI, Harald Eia

 

Priser:
Konferanseavgift kr 2.400,- (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 6.600,- (andre)
Konferanseavgiften inkluderer lunsj begge dager og middag dag 1.

Overnatting:
Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Det må bestilles og betales av den enkelte. 

Lenke til rombestilling Thon Hotel Arena

Nedre beløpsgrense for å sende faktura er kr 5000,-. Dvs. at alle reservasjoner under denne summen må bestilles og betales via lenken over.
Skulle noen ønske gruppereservasjoner med én samlefaktura som overgår denne beløpsgrensen, kan de ta kontakt på [email protected] for å foreta gruppebestillingen.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.