Skolelederkonferansen 2021

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 25. okt. kl. 10:00 - tirsdag 26. okt. kl. 15:30

Nesgata 1, 2004 LILLESTRØM

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

16.09.2021

Pris

3 000,- (medlem)

4 500,- (ikke-medlem)

Utdanningsforbundet inviterer til Skolelederkonferansen 2021! Hva vet vi om utfordringene som venter fremtidens skoleledere i Norge? Og hvilke grep kan man som leder ta for å lede en organisasjon til å bli inkluderende og skapende? Velkommen til inspirerende dager sammen med andre skoleledere hvor blikket både vendes fremover i tid og løfter fram aktuelle og relevante temaer og problemstillinger.

Konferansen avholdes på Thon hotel Arena, Lillestrøm 25. og 26. oktober 2021.

Skolelederkonferansen ønsker å vise og løfte fram de mange sidene som en skoleleders oppgave består av. Etter år med pandemi vil både digitalisering og blikket for de sårbare være sentralt for mange ledere. Men også en fremtid med forventninger om en skole som skal være tilpasningsdyktig, utviklende og inkluderende.  

Utdanningsforbundets skolelederkonferanse ønsker å favne om framtid så vel som nåtid og vi er stolte av å ha deltakere som både løfter blikket, inspirerer og utfordrer. Les mer om programmet nedenfor:

Programmet for Skolelederkonferansen 2021 har ennå ikke fastsatt endelig tidspunkt for foredragene. Likevel er vi stolte av å presentere noe av innholdet deltakerne vil få 25.-26. oktober:

 • Hvilke utfordringer står fremtidens norske skoleledere overfor? (Marit Aas, og Kirsten Fosshaug Vennebo, OsloMet)
 • Tar skolelederne ansvar for personvern og sikkerhet i skolen? (Bjørn Erik Thon, Datatilsynet)
 • Hva kan vi lære av de neste PISA-undersøkelsene? (Fredrik Jensen, Universitetet i Oslo)
 • Er du god å prate med? Lederens rolle i mobbesaker (Kari Stamland Gusfre, Universitetet i Stavanger)
 • Partssamarbeid som drivkraft i profesjonsutvikling – hva er lederes rolle? (Arnhild Bie-Drivdal)
 • Hvordan være leder for den profesjonelle lærer? - i en digital tid  (Simen Spurkland, lærer Hennummarka barneskole)
 • Gjenreisingen av Utøya - En historie for klasserommene (Jørgen Watne Frydnes, daglig leder på Utøya)
 • Pay it forward (Mads Arnestad, BI Campus Bergen)
 • Hva har ledelsen å si for lærernes digitale kompetanse? (Øystein Gilje og Bjørn Bolstad, Universitetet i Oslo)
 • Veiledning av nye lærere (Eva Bjerkholt og Knut R. Olsen, Universitetet i Sørøst-Norge)
 • Hva vet vi om mellomlederen i norsk skole? (Marit Aas og Kirsten Fosshaug Vennebo, OsloMet)
 • En inkluderende skolekultur (Miriam H. Olsen, Norges Arktiske Universitet og Thomas Kofoed, tidligere rektor ved Osloskolen)
 • Hvilke verdier skal prege skolehverdagen i tiden som kommer? (Henrik Syse, forsker, filosof og forfatter) 

Priser:
Konferanseavgift kr 3000 (medlemmer i Utdanningsforbundet) og kr 4500 (andre)
I tillegg håper vi du vil være med på felles middag 25.10. på Thon hotel Arena, kr. 650,-

Overnatting
Overnatting er ikke inkludert i konferanseavgiften. Det må bestilles og betales av den enkelte. Pris pr. rom på Thon hotel Arena er kr. 1.555,- pr. natt. (Gjelder ved bestilling før 10. september).

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.