Ytringsfrihet for lærere og ledere i barnehage og skole

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 28. mars kl. 10:00 - 11:30

Digitalt via Zoom

Pris

150,- (Medlem)

250,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: nillor@udf.no
Telefon: 94866481

På dette digitale kurset får du en gjennomgang av ytringsfrihetens grenser for lærere og ledere i barnehage og skole.

Målgruppe: Ledere i skole og barnehage, men også aktuelt for ledere i UH og i støttesystemene

Ytringsfrihetskommisjonen har i NOU 2022:20 undersøkt ytringsfriheten i Norge, herunder i arbeidslivet. Et hovedfunn er at arbeidstakere og ledere opplever ytringsrommet trangere enn ytringsfrihetens grenser.

På dette kurset får du en gjennomgang av ytringsfrihetens grenser for lærere og ledere i barnehage og skole. Hva innebærer ytringsfriheten? Hvilke begrensninger kan ledere sette på læreres ytringsfrihet i barnehage og skole? Hva må ledere huske på når lærere ytrer seg?

Kursholdere:
Rikke Rosvold, advokat, Rauglandadvokatene
Jorun Bjerke, advokat, juridisk seksjon Utdanningsforbundet

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.