Trygt og godt skolemiljø- inkludering faglig og sosialt

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 14. feb. kl. 09:00 - 15:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

750,- (Medlem)

1 800,- (Ikke-medlem)

500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Nils Winther Lorange
E-post: [email protected]

Vi ønsker velkommen til kurs i Lærernes hus tirsdag 14. februar. Et trygt og godt skolemiljø betyr at både elever og ansatte kjenner seg trygge og føler tilhørighet til fellesskapet. Med kurset ønsker vi å motivere for et systematisk og helhetlig arbeid for et trygt og godt skolemiljø for alle elever.

Målgruppe: Skoleledere og lærere i grunnskole og videregående opplæring.

For å utøve og utvikle det profesjonelle skjønnet i de komplekse spørsmålene som dukker opp i skolehverdagen, vil det kreves et systematisk og helhetlig arbeid over tid. Elevene vil være de viktigste informantene i arbeidet, og elevmedvirkning vil derfor bli et gjennomgående tema.   

Andre byggesteiner i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø som vi jobber med på kurset vil være:

  • Inkluderende undervisning, faglig, sosialt og emosjonelt
  • Omsorgsfull kontroll
  • Gode relasjoner
  • Trygt og godt samarbeid med de foresatte


Med kurset ønsker vi å motivere for et systematisk og helhetlig arbeid for et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Velkommen!

 

Om kursholder

Avbildet: Inger  Bergkastet
Inger Bergkastet

Inger Bergkastet har lang erfaring som lærer, sosiallærer, praksislærer og veileder. Gjennom mange år var hun leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Hun har også vært prosjektleder for barnehage- og skoleutvikling ved senter for livslang læring ved Høyskolen i Innlandet. Inger er en etterspurt og populær foredragsholder og kursleder, og gir deg som kursdeltager nyttige råd, tips og perspektiver du kan ta med tilbake til skolen og klasserommet.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.